Závazek vůči občanům

Společenská odpovědnost firem (CSR) je ve své koncepci „odpovědného vedení“ součástí každodenní činnosti PASSERINVEST GROUP, a.s. CSR chápeme jako nástroj, který nám na poli ekonomickém, ale také sociálním a ekologickém, umožňuje zdokonalovat reputaci, posilovat důvěryhodnost a ve svém důsledku zvyšovat naši přitažlivost a viditelnost pro investory a upevňovat tak naši pozici na trhu.

Cítíme závazek vůči občanské společnosti, což se projevuje naší účastí na řadě sociálních projektů a podporou několika nadačních fondů. Snažíme se podporovat a udržovat naše interní i externí vztahy. Na základě pravidelných průzkumů spokojenosti také přizpůsobujeme služby pražské Brumlovky potřebám našich nájemců i obyvatelům Prahy 4.

Společnost PASSERINVEST GROUP, a.s. se v rámci své činnosti snaží přinášet svým klientům udržitelná řešení a minimalizovat svůj dopad na životní prostředí. Environmentální otázky a cíle jsou součástí našich podnikatelských rozhodnutí. Všechny naše projekty jsou ohleduplné k lidem, kteří je využívají, i k životnímu prostředí z pohledu dlouhodobé udržitelnosti.