Slovo Radima Passera

V roce 1998 jsem do svého osobního i pracovního života získal nejlepšího průvodce – Pána Ježíše Krista. Odevzdáním se Pánu Ježíši jsem učinil zdaleka nejlepší rozhodnutí svého života. Bůh mě provází mou prací i prací celé mé společnosti a já jsem mu vděčný za vše, čeho se nám podařilo docílit.

foto-o-passerovi

Naším posláním zůstává i nadále usilovat o podnikání v souladu s Boží vůlí. Činnost developera vyžaduje trpělivost v dlouhodobé a systematické práci. Chceme v ní zodpovědně pokračovat a připravovat tak pro naše zákazníky kvalitní, uživatelsky příjemné kancelářské a obytné plochy, doplněné o ucelenou síť obchodů, restaurací a služeb. Neméně důležitou součástí naší práce zůstává i kreativní urbanistická a architektonická tvorba v oblastech našeho podnikání.

Úspěch v naplňování mé vize z počátku našeho podnikání vnímám především jako projev Božího požehnání a Pánu Bohu za něj děkuji. Bůh nám dopřál, abychom se stali prosperující společností se spokojenými zaměstnanci, která vždy usiluje o udržování korektních vztahů se všemi obchodními partnery a institucemi.

Zachovat vždy věrnost Ježíši zůstává mým přáním

„On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.“ (Koloským 1, 15-20)

Radim Passer

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří…“ (Římanům 1,16)