Struktura společnosti

PASSERINVEST GROUP, a.s., IČO 261 18 963, je řídící osoba Koncernu PASSERINVEST.

Organigram koncernu Passerinvest