10. 6. 2008

VÝSLEDKY PRŮZKUMU BB CENTRA 2008

Průzkum mezi zaměstnanci všech nájemců jednotlivých budov BB Centra proběhl od 4. do 15. února, kdy byli respondenti požádáni o vyplnění české či anglické verze on-line dotazníku. Cílem ojedinělého průzkumu bylo shromáždit aktuální názory a postoje zaměstnanců všech nájemců na areál a jeho okolí, včetně kvality jednotlivých budov, jež jsou pro mnohé zaměstnance místem, kde tráví převážnou většinu svého času. Dalším zacílením bylo ověřit spokojenost nájemců se službami v BB Centru.

„Velmi nás zajímají názory každého jednotlivce, které mohou přispět k dalšímu rozvoji BB Centra. Letos jsme oslovili celkem 30 společností a s potěšením jsme zaznamenali nadprůměrnou návratnost vyplněných dotazníků. Vážím si toho, že se lidé o osud areálu zajímají,“ uvedl k průzkumu Radim Passer, předseda představenstva společnosti PASSERINVEST GROUP.

Dotazníky s celkem 90 otázkami byly rozeslány celkem 7 365 zaměstnancům všech 30 společností, včetně firem Telefónica O2, ČEZ, GE Money Bank, Microsoft, SITRONICS, Hewlett Packard či PUMA. Zadavatel obdržel zpět celkem 2 488 výstupů od respondentů, z nichž 1 861 vyplnilo dotazník více než na 80 % – právě takové bylo kritérium pro plnohodnotný výstup. Veškeré volné komentáře však byly zohledněny ze všech dotazníků.

A jaké výsledky průzkum přinesl? Především potvrdil, že nejčastěji využívanými službami BB Centra jsou, lékárna, pošta, bankomaty, obchod s trafikou a drobným zbožím, obchod Maranatha a novinový stánek Just Trading. Nejnavštěvovanější restaurací je Pizzeria Grosseto, následovaná Haciendou Mexicanou.

Z průzkumu dále vyplynulo, že nejžádanější službou, jíž lidé v BB Centru postrádají, je prodejna potravin s nabídkou ovoce, zeleniny a pekařství. Tuto prodejnu postrádá 45 % dotazovaných. Samoobsluhu či menší prodejnu potravin by v rámci areálu alespoň jednou týdně navštívilo 80 % respondentů, 34 % by ji dokonce využívalo denně. O rozšíření nabídky stravovacích služeb projevilo zájem 25 % dotázaných, o fast-food či take-away provozovnu dokonce 36 % respondentů. Většinu z těchto přání by měla vyřešit budova FILADELFIE, jež bude dokončena v létě roku 2010. Již jsme vstoupili do jednání s provozovateli služeb a ve FILADELFII by měl být market s drogérií, fast-food restaurant v podobě sendvič baru a fresh baru s nabídkou take-away a dále i česká restaurace. Dalšími službami ve FILADELFII by měly být například i čistírna a prádelna oděvů či notářské služby.

Pokud jde o vnímání dopravní situace v okolí areálu, 88 % respondentů hodnotí dostupnost BB Centra jako uspokojivou. Přitom nejvíce zaměstnanců dojíždí do práce přímo z Prahy 4 (17 %), Středočeského kraje (16 %) a z Prahy 10 (10 %). K dopravní spokojenosti se respondenti vyjadřovali i v tématu hromadné a kyvadlové dopravy, jež byla v areálu zřízena v květnu 2007 a je pro 92% z nich jasným přínosem do areálu.

V rámci průzkumu proběhly mezi respondenty i dvě motivační soutěže o hodnotné ceny a vylosovaní si již vyzvedli své výhry. Dva předešlé průzkumy z let 2001 a 2004 ukázaly, že úspěšné české developerské společnosti není lhostejný osud areálu BB Centra – například na základě předchozích výsledků průzkumů byla v areálu otevřena pobočka České pošty, lékárna či autokosmetické centrum a rozšířila se paleta restaurací. Na základě podnětů od nájemců byla v komplexu zřízena i výše zmíněná a pochvalovaná kyvadlová doprava.

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.