15. 5. 2020

V lokalitě Nové Roztyly plánuje společnost Passerinvest Group, a.s. pokračovat v nastavené firemní strategii odpovědného urbanistického developera.

I proto v tomto území chce společnost Passerinvest Group, a.s. působit jako dlouhodobý partner města jako celku, s cílem proměny neutěšeného prostředí v příjemnou a uživatelsky přívětivou lokalitu, včetně rozsáhlého veřejně přístupného parku.

Od roku 2006, kdy společnost Passerinvest Group, a.s. uskutečnila první akvizici pozemků v území ohraničeném ulicí Ryšavého, dálnicí D1, Jižní spojkou a Krčským lesem, probíhá v této lokalitě příprava urbanistického projektu, zahrnující možnosti bydlení, pracovní příležitosti i možnosti trávení volného času. První fáze tohoto očekávaného developmentu zahrnuje přeměnu neutěšeného brownfieldu bývalých jatek Interlov na místo s příjemným bydlením v zeleni, doplněnou o služby široké veřejnosti a administrativní funkci.

Zahájení výstavby bude navazovat na projednání záměru se státní správou a získání všech potřebných povolení. Přestože v tuto chvílí probíhá dílčí změna územního plánu v rámci této lokality, společnost Passerinvest Group, a.s. již nyní pracuje s veřejným prostorem. Celou jižní část pozemků společnost několik let postupně upravuje ve veřejně přístupný park. V rámci této proměny zanedbaného území bylo v roce 2017 nainstalováno v místě discgolfové hřiště.

Dále v letech 2018-2020 společnost pokračovala v parkových úpravách tak, aby park mohl vyhlížet přátelsky a otevřeně, jak je tomu dnes. Díky těmto úpravám společnosti Passerinvest Group, a.s. vzniklo na území veřejné workoutové hřištěvenkovní fitness a běžecká dráha a začaly se pořádat bezplatné lekce jógy či běhání.

Aktuality i informace o záměru jsou pravidelně komunikovány veřejnosti na stránkách webového magazínu Krčák žije, který společnost Passerinvest Group, a.s. provozuje.

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.