20. 10. 2011

V bývalém areálu Interlovu v Roztylech vyroste nový polyfunkční objekt a park volného času

Na ploše s výraznou ekologickou zátěží se nachází kromě bývalých jatek také skládka stavebních odpadů z doby výstavby Jižní spojky a trasy metra C. „Naším záměrem je komplexní revitalizace pouze území bývalého areálu Interlovu a jeho přilehlého okolí, které je dlouhodobě zdevastované. Administrativní budova bude mít jen šest nadzemních podlaží a díky terénu, do kterého objekt umisťujeme, nebude zasahovat do horizontu Michelského lesa ani vzdálenější Pankrácké pláně,“ říká k projektu člen představenstva PASSERINVEST GROUP Martin Unger. Nová budova nabídne také 750 nových parkovacích stání ve 4 podlažích zapuštěných do terénu.

Architektonické studio A 8000 zároveň připravilo návrhy na pojetí přírodního parku, který bude tvořit přirozené nárazníkové pásmo mezi Michelským lesem a Jižní spojkou. „Připravili jsme dva návrhy areálu volného času, které respektují jak ráz krajiny, tak ekologické studie i požadavky vodohospodářů a dendrologů. Možnosti, které bude nabízet oddechový park, odpovídají představě, aby byl vhodný pro všechny věkové skupiny obyvatel a aby v co největší možné míře vyhovoval většině místních,“ říká architekt studia A 8000 Martin Krupauer. Multifunkční oddechový park je v obou variantách koncipován tak, že si klade za cíl zapojit stávající možnosti, například povrchovou vodu, stromy a keře a vytvořit systém jezírek, skupin stromů, alejí a travnatých ploch (květnaté louky, pobytové trávníky). „V žádném případě se nebudou kácet stromy. Odstranit musíme jen nevhodné náletové dřeviny,“ dodává Krupauer. Přírodní park bude kromě možností pro odpočinek obsahovat také atrakce pro aktivní trávení volného času, jako jsou lanová dráha, hřiště pro děti nebo k míčovým hrám.

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.