14. 4. 2022

Společnost Passerinvest zakoupila modulární obytné buňky a vybudovala dočasné Komunitní centrum Roztyly pro ukrajinské uprchlíky

Společnost Passerinvest Group na pražských Roztylech, v areálu bývalých jatek Interlov, operativně vybudovala dočasné Komunitní centrum Roztyly pro maminky a děti z Ukrajiny. Ty zde naleznou vhodné zázemí pro hlídání dětí, sociální a volnočasové aktivity s možností edukace a zapojení se do sociálních a podpůrných programů. Projekt vzniká ve spolupráci s městskou částí Praha 11 a Nadačním fondem Help Ukraine, který bude následně tento prostor spravovat a provozovat. Celková investice zařízení z 26 modulárních buněk (zakoupení, doprava, úprava terénu v lokalitě apod.) činí více jak 8 mil. Kč. Předání do užívání Nadačnímu fondu Help Ukraine a vlastní zahájení provozu by se mělo uskutečnit do konce dubna.

Montážní práce byly zahájeny 29. 3. 2022, kdy do areálu dorazila flotila sedmi plně naložených kamionů s potřebnými moduly a montážním materiálem. Následující den bylo přistavěno dalších šest kamionů, a ještě tentýž den byla stavba zkompletována společností KOMA MODULAR s.r.o., která je dodavatelem modulů. Ostatní práce jako jsou přípojky, základy pro moduly, terénní úpravy, apod. zaštiťuje společnost GEMO a.s.. Celá stavba je tvořena modulární sestavou z 26 jednotlivých buněk a bude sloužit jako neziskové a nekomerční zařízení. Nyní probíhá její zařízení potřebným vybavením a úpravy okolního terénu.

 „Současné dění na Ukrajině nám není lhostejné a pociťujeme velmi intenzivní potřebu pomáhat. Projektem Komunitního centra Roztyly chceme maminkám a jejich dětem poskytnout kvalitní a funkční zázemí, které by jim mohlo pomoci se s touto složitou situací co nejlépe vypořádat. Jsem velmi rád, že se celý projekt daří poměrně rychle realizovat. Nyní již zbývá jen doplnit vybavení. Rád bych jménem celé společnosti chtěl poděkovat všem, kteří se do projektu zapojili, bez nich by realizace trvala mnohem déle,“ uvádí Martin Unger, technický ředitel, Passerinvest Group, a.s.

„Velmi si vážím zapojení společnosti Passerinvest Group a dalších dodavatelů, zkrátka všech lidí, kteří jsou do tohoto projektu zapojení. Je až neuvěřitelné, že se takové zázemí pro maminky s dětmi podařilo zajistit tak v rekordním čase. Těším se, až se Komunitní centrum Roztyly rozběhne a vykouzlí úsměvy na dětských tvářích,“ dodává Vladimír Gergel, předseda správní rady Nadační fond Help Ukraine.

„Na tomto projektu se podílela řada firem, společností a institucí, které nám byly bez váhání nápomocné v řadě technických i legislativních oblastí. Konkrétně bychom tedy chtěli poděkovat společnostem GEMO a.s., KOMA MODULAR s.r.o., ELMO a.s., Pronto Elektro Praha s.r.o., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ateliér A8000 s.r.o. a Ing. Vladimíru Malému za inženýring. Zvláštní poděkování patří samozřejmě městské části Prahy 11, Nadačnímu fondu Help Ukraine a dotčeným orgánům státní správy,“ doplňuje Martin Unger.  

 

Více informací jak konkrétně podpořit nejen maminky s dětmi naleznete na stránkách 

Nadační Fond Help Ukraine

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.