15. 11. 2022

Skupina PASSERINVEST umístila dluhopisy v hodnotě 25 milionů euro

Koncern PASSERINVEST, významná ryze česká developerská a investiční skupina, emitovala prostřednictvím společnosti PASSERINVEST FINANCE, a.s., dluhopisy se splatností v roce 2029 se jmenovitou hodnotou 2.000 euro v celkové jmenovité hodnotě 25 milionů euro. Dluhopisy nesou variabilní výnos navázaný na 3M EURIBOR s marží 4,50 % p.a. a jsou zajištěny ručitelským prohlášením mateřské společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s. Společnost PASSERINVEST FINANCE, a.s., plánuje výtěžek emise použít k financování nových projektů skupiny, refinancování jejího zadlužení a vnitropodnikovému financování celého koncernu PASSERINVEST.

 Vedoucími spolumanažery emise jsou společnosti Raiffeisenbank, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Navzdory stupňující se nejistotě a vysoké volatilitě nejen na kapitálových trzích spojené s rostoucí mírou inflace a růstem rizikových přirážek jsme potěšeni zájmem ze strany investorů, kteří oceňují finanční sílu a stabilitu skupiny PASSERINVEST“, uvedl finanční ředitel skupiny Ondřej Plocek.

Od roku 2014 je toto naše třetí veřejná emise dluhopisů. Velmi si vážím důvěry všech našich investorů a věřím, že projekty, které do budoucna vybudujeme, přispějí k prosperitě daných lokalit i celé Prahy,“ doplňuje Radim Passer, zakladatel a CEO, Passerinvest Group, a.s.

Prospekt relevantní pro nabízené dluhopisy je uveřejněn na webu www.passerinvest.cz v sekci „Společnost“, podsekci „Pro investory“.  Schválení Prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou na jeho základě nabízeny a přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt a další relevantní dostupné informace, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů. Jakékoli investiční rozhodnutí je pouze na zvážení investora a je pouze na investorovi, aby posoudil rizika a přínosy takového rozhodnutí pro svoji osobu. Všem potenciálním investorům se proto doporučuje, aby svou investici před jejím učiněním konzultovali se svými finančními, daňovými a/nebo jinými odbornými poradci.

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.