25. 8. 2020

Průzkum bytové situace mezi obyvateli Prahy 11

Agentura STEM/MARK provedla na přelomu března a dubna 2020 průzkum veřejného mínění mezi obyvateli Prahy 11 vztahující se k řešení bytové situace v Praze 11 a v celé Praze obecně. Na reprezentativním vzorku 1007  osob byl zkoumán náhled veřejnosti na současný stav a možnosti bydlení v Praze, na množství a ceny bytů i potenciál výstavby v rámci lokality Praha 11. Jak z výsledků výzkumu vyplynulo, bytová situace v Praze je v současné době vysoce neuspokojivá. Zadavatelem průzkumu byl Koncern PASSERINVEST, který v tomto území chce působit jako dlouhodobý partner při rozvoji města jako celku, s cílem proměny neutěšeného prostředí v příjemnou a uživatelsky přívětivou lokalitu, včetně rozsáhlého veřejně přístupného parku.

V rámci výzkumu agentury STEM/MARK odpovídali dospělí respondenti ze všech věkových kategorií na otázky vztahující se k bytové problematice v Praze jako celku i v konkrétní lokalitě Praha 11. Byla zjišťováno jejich hodnocení dostupnosti bydlení, jejich spokojenost či naopak nespokojenost se situací a důvody, které k ní vedou. Více jak třetina dotázaných je se současnou bytovou situací v Praze naprosto nespokojena a dokonce podle 86 % dotázaných není situace na trhu s byty v Praze dostatečně řešena. Důvodem nespokojenosti je především nedostatečná nabídka bytů na trhu, vysoká kupní cena bytů (83 % dotázaných), resp. nájemného (67 % dotázaných).

Sama lokalita Prahy 11 byla mezi respondenty hodnocena kladně. Absolutní většina dotázaných je spokojena s dopravní obslužností (95 %) i s kvalitou a dostupností služeb (92 %). Naopak téměř 36 % dotázaných však vnímá v Praze 11 nedostatek pracovních příležitostí. Přímo v lokalitě Prahy 11 navíc považuje množství stávajících bytů za dostatečné pouze něco málo přes čtvrtinu dotázaných. Respondenti se zároveň shodují v tom, že na vysoké ceny má vliv nedostatečná výstavba (56 %) v Praze 11 a celkové zdražení materiálů a stavebních prací (49 %).

V rámci výzkumu vznesl STEM/MARK rovněž dotaz na potenciální řešení současné bytové situace. Velkou podporu u respondentů získala zejména výstavba tzv. startovacích bytů pro mladé rodiny (94 %), podle většiny dotázaných by pomohlo také zjednodušení a zkrácení stavebního řízení a výstavba na území brownfieldů (shodně 81 %). Necelé tři čtvrtiny dotázaných se vyjádřily také kladně k podpoře výstavby jak nájemních (74 %), tak nových (70 %) bytů. Mezi respondenty se objevily i názory podporující družstevní bydlení či výstavbu městských bytů. S plánováním výstavby v Praze dle konceptu města krátkých vzdáleností souhlasí napříč všemi demografickými skupinami 91 % dotázaných v průzkumu veřejného mínění agentury STEM/MARK.

 Gabriela Šamanová, STEM/MARK, E-mail: samanova@stemmark.cz

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.