12. 4. 2017

PRŮZKUM BB CENTRA: NÁJEMCI VÍTAJÍ ŠIROKOU NABÍDKU SLUŽEB

Multifunkční areál na Praze 4, BB Centrum, který již více než 20 let buduje a neustále rozvíjí developerská a investiční společnost PASSERINVEST GROUP, a.s., má v řadách svých nájemců přes 70 tuzemských i zahraničních společností a denně se zde pohybuje přes 12 000 lidí. Spokojenost nájemců v BB Centru společnost prověřuje každé čtyři roky (od roku 2001) podrobnými průzkumy. Toho posledního (2016) se zúčastnilo více než 2 600 respondentů, tedy 25 % zaměstnanců nájemců. Z průzkumu vyplynula vysoká spokojenost s: • občanskou vybaveností, • nabídkou služeb, • dopravní dostupností.

Snahou developerské a investiční společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s. je vytvořit jak všem zaměstnancům nájemců budov optimální pracovní prostředí, tak i široké veřejnosti příjemné místo pro odpočinek, sport i pro bydlení. V minulosti byl průzkum v BB Centru prováděn již čtyřikrát a vždy přinesl zajímavé podněty, které se staly cenným zdrojem inspirace pro další rozvoj areálu. Z posledního dotazníkového šetření vyplynulo, že za největší klad považují nájemci občanskou vybavenost BB Centra, dostupnost služeb a rychlé napojení na dálnici D1. Plusem je i oblíbenost lokality, což potvrzuje skutečnost, že si areál za své sídlo vybraly nejvýznamnější společnosti mnoha oborů. Poptávka mezi dotazovanými je po parkovacích místech i dalším rozšiřování služeb.

„Tento svého druhu ojedinělý a rozsáhlý průzkum nám slouží jako důležitá zpětná vazba a zároveň inspirace pro další rozvoj BB Centra, což nejsou jen administrativní budovy, ale i rozmanitá nabídka služeb včetně možností pro trávení volného času, veškerá občanská vybavenost a zelené plochy. BB Centrum bereme jako malé město ve městě,“ říká Kristýna Samková, Head of PR and Marketing dept., PASSERINVEST GROUP, a.s. „Vážíme si názoru každého jednotlivce a skutečnosti, že se lidé o osud areálu zajímají. Navíc, návratnost více jak 25 % kompletně vyplněných dotazníků, to už je vypovídající vzorek,“ ocenila Kristýna Samková.

Z průzkumu:

 • 3 ze 4 respondentů soudí, že se BB Centrum postupně zlepšuje – dosavadní změny v areálu jsou vnímány pozitivně,
 • spokojenost zaměstnanců se oproti roku 2012 (rok posledního průzkumu) ve všech parametrech zvýšila,
 • 9 z 10 zaměstnanců je celkově s BB Centrem spokojeno,
 • dvě třetiny zaměstnanců alespoň někdy použijí MHD, více než polovina jich pak jezdí dotovanými kyvadlovými linkami BB1 anebo BB2,
 • naprostá většina lidí zaznamenala a ocenila zařazení elektrobusů, které jsou tiché a nepoškozují životní prostředí,
 • 7 % respondentů jezdí do práce alespoň někdy na kole,
 • zaměstnanci oceňují i relaxační místa a zelené plochy v BB Centru – nejraději vyrážejí na střešní terasy, kde na nich alespoň jednou týdně odpočívá čtvrtina lidí,
 • celých 40 % zaměstnanců BB Centra uvedlo, že jsou s nabídkou obchodů a služeb v areálu zcela spokojeni,
 • zaměstnanci oceňují BB Centrum jako centrum gastronomie – přes 20 možností stravování s výběrem světových i českých kuchyní,
 • poptávka je po parkovacích místech i otevření další prodejny potravin
 • spokojenost s úrovní kancelářských prostor se oproti roku 2012 zvýšila o 6 % na 75 %.

Výsledky z průzkumu jsou také k dispozici na http://www.bbcentrum.cz/cz/ke-stazeni

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne:

Kristýna Samková, Head of PR and Marketing dept.
PASSERINVEST GROUP, a.s.
Tel.: (+420) 221 582 111
E-mail: Kristyna.Samkova@passerinvest.cz
www.passerinvest.cz, www.bbcentrum.cz

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.