11. 10. 2005

PROJEKT SPOLEČNOSTI PASSERINVEST GROUP – KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO ÚZEMÍ KAROLINA V OSTRAVĚ

Vážným zájemcem o investování na území bývalé koksovny Karolina v Ostravě je česká developerská společnost Passerinvest Group. Projekt této společnosti pro území Karolina vychází z celkového urbanistického řešení dané oblasti a jeho cílem je vybudovat zde živou městskou čtvrť, přirozeně navazující na historické jádro Ostravy.

Území Karoliny o celkové rozloze 60 ha se nachází v bezprostředním sousedství centra města, ve vzdálenosti asi 500 m od historického náměstí. Jde o oblast, která byla původně využívána pro těžký průmysl. Na území bývalé koksovny probíhala od devadesátých let sanace kontaminované zeminy. Demolicí původní průmyslové zástavby vznikl rozsáhlý prostor pro další rozvoj moravskoslezské metropole. Vážný zájem o investování do územního rozvoje této významné ostravské lokality má česká developerská společnost Passerinvest Group. Její projekt Nová Karolina řeší zástavbu rozsáhlého území v srdci Ostravy jako nedělitelného, jednotného urbanistického celku. Projekt počítá s využitím lokality pro městskou zástavbu se všemi funkcemi městské čtvrti, v níž lidé pracují, nakupují, bydlí, baví se, odpočívají. Z toho jasně vyplývá požadavek na rozličné funkce jednotlivých budov či jejich skupin. Vedle obytných domů, administrativních budov a moderního obchodního centra zde nechybí budovy se smíšenou funkcí (obchody, služby, byty, kanceláře, doplňková stravovací a zábavní zařízení) ani objekty s veřejnou funkcí (kulturní a společenská zařízení aj.); pamatováno je také na parky a klidové zóny určené k relaxaci a sportu, s vodními prvky a množstvím zeleně. Součástí urbanistické koncepce Nové Karoliny je i řešení dopravní obslužnosti lokality v návaznosti na celkovou dopravní síť města: počítá se s integrovanou městskou dopravou i odpovídajícím počtem parkovacích míst pro automobily. Ve společném projektu developerů Passerinvest a ECE zůstává zachována celá řada požadavků města.

„Jsme si vědomi, že Karolina je velmi cenný pozemek, který přesahuje svým významem lokální měřítka. Málokteré evropské město má k dispozici tak velkou plochu v bezprostřední blízkosti historického jádra. Karolina je velká příležitost. Jedinou správnou cestou je pojmout tento prostor jako nedělitelný urbanistický celek. Z Karoliny se může stát živá městská čtvrť, která svým urbanistickým řešením a architektonickým pojetím plynule naváže na historické centrum metropole. To je náš cíl,“ říká Radim Passer, předseda představenstva společnosti Passerinvest Group. „Jsem přesvědčen, že k jeho dosažení máme dostatek zkušeností, získaných především developmentem na 30 ha území v Praze 4 – Michli, kde úspěšně budujeme víceúčelový komplex budov, BB Centrum. To se postupně stává novou čtvrtí, s celou řadou městských funkcí. Administrativní budovy jsou i zde kombinovány s budovami obytnými, s obchody, restauracemi, sportovním centrem a parky s množstvím zeleně a vodních prvků,“ upřesňuje Radim Passer. „Passerinvest uzavřel v projektu Nová Karolina partnerství se společností ECE, která má zájem o vybudování obchodního centra na části Karoliny. My chceme budovat novou městskou čtvrť, jejíž logickou součástí je i kvalitní obchodní galerii, která dosud v Ostravě chybí a která jednoznačně patří do samého středu nového městského centra, jak se můžeme přesvědčit ve všech vyspělých městech. Příkladem, jak může kvalitní galerie oživit mrtvou část centra města, je Carefour Nový Smíchov. Dnes se jedná o jednu z nejrušnějších a nejnavštěvovanějších částí města. Naše představy se tak prolínají a předurčují další společný postup v projektu. Spojily by se tak dvě silné společnosti, což by městu poskytlo větší garance i důvěryhodnost celému záměru.“ dodává Radim Passer.

Passerinvest Group je česká developerská společnost s patnáctiletým působením na českém trhu. Od svého založení v roce 1991 získala řadu zkušeností s výstavbou rezidenčních, komerčních a administrativních budov. Realizací víceúčelového projektu BB Centrum v Praze 4 – Michli se Passerinvest zařadil mezi přední developery v České republice a získal si také solidní mezinárodní povědomí.

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.