26. 5. 2005

PŘEDSTAVUJEME VÁM SPOLEČNOSTI SE SÍDLEM V BUDOVĚ BETA V BB CENTRU

1. NP; Hacienda Mexicana (restaurace a kavárna); 526 m2
2. NP a 3. NP; Strom telecom, a. s.; 4.322 m2
6. NP; Samsung Electronics Magyar Rt., česká organizační složka; 680 m2
7. NP; Logos, a. s.; 1. 384 m2
8. NP; RWE Energy Customer Services CZ, a. s.; 1.434 m2
9. NP; Goodyear Dunlop; 960 m2
9. NP; Okin Facility CZ, s. r. o.; 358 m2
9. NP; DNS, a. s.; 380 m2

V současné době je v budově Beta pronajato cca 10.000 m2 a 180 garážových stání. Průměrná cena za m2 a měsíc se pohybuje těsně pod hranicí 15 Euro v závislosti na kontraktu.
Zástupcům společností – nájemců budovy BETA jsme položili stejnou otázku: „Proč jste si za sídlo své firmy vybrali právě BB Centrum, resp. budovu Beta?“

Hacienda Mexicana Group, a. s.
Hacienda Mexicana je řetěze restaurací, provozovaných franchisingovým způsobem, které najdete v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Pardubicích, Zlíně, Ostravě a v Bratislavě. Původně byly tyto restaurace budovány a prezentovány jako mexické Haciendy, tzn. jak výběr jídel, tak podoba interiéru v mexickém stylu. V současné době se snažíme o podstatnou proměnu našeho jídelníčku. Chceme nabídnout změnu a pestřejší sortiment. Z původně mexické Haciendy přecházíme na styl ve světě známý jako „fusion cuisine“, propagující větší propojení světových kuchyní. To znamená, že i v naší stylové mexické restauraci se objeví nabídka indických, thajských, českých či vegetariánských jídel. Znamená to i proměnu způsobu servírování, zdobení, používání více surovin a vůbec větší pestrost. Doufáme, že tím oslovíme větší spektrum lidí. V prostorách budovy Beta BB Centra bychom se rádi prezentovali jako moderní gastronomické zařízení, schopné reagovat na specifické požadavky, vycházející z potřeb zákazníků fungujících v těchto moderních administrativních budovách. Více o společnosti na www.mexicana.cz. „Budovy BB Centra byly a jsou pro provozovatele gastronomického zařízení lákadlem a zároveň výzvou. Na jednu stranu lze očekávat dostatečný počet zákazníků, přicházejících do restaurace například na obchodní jednání nebo jen za občerstvením. Na druhou stranu předpokládaná náročnost těchto zákazníků prověří kvality každého poskytovatele služeb. Každopádně jsme připraveni na tuto výzvu odpovědět, jak nejlépe umíme…a pevně věříme, že uspějeme,“ uvedl Jiří Jaško, majitel společnosti Hacienda Mexicana Group, a. s. 

STROM telecom, s. r. o.
STROM telecom je česká společnost, která vyvíjí a vyrábí široké spektrum moderních telekomunikačních zařízení, informačních systémů a technologií. Produkty společnosti STROM telecom využívají největší světoví poskytovatelé telekomunikačních služeb ve 14 zemích světa a ve více než 50 telekomunikačních sítích. STROM telecom nabízí svým zákazníkům přes dvacet systémů a produktů, jako jsou například platformy pro inteligentní sítě (IN), call centra, digitální ústředny, billingové systémy, CRM systémy nebo řešení pro telekomunikační sítě příští generace (NGN). STROM telecom je soukromá společnost se sídlem v Praze a výrobním závodem ve Voticích, kde stojí i tři sta let starý javor, který se stal předlohou pro logo společnosti. Společnost byla založena v roce 1993, má přes 1000 zaměstnanců a pobočky v Německu, Rusku, Slovensku, Ukrajině a Bosně- Hercegovině. Pro další informace navštivte www.strom.cz.
„Při výběru nových prostor jsme požadovali, aby se – stejně jako v případě našich dalších budov – jednalo o moderní prostředí pro naše zaměstnance i zákazníky. V současné době sice sídlíme na čtyřech různých místech, ale všechny lokality včetně BB centra jsou vzájemně snadno dopravně dostupné. BB centrum je podle nás dnes navíc vnímáno jako místo, kde sídlí významné firmy z oblasti informačních a komunikačních technologií,“ uvedl Aziz Jahič, manažer marketingové komunikace společnosti STROM telecom.

Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics patří mezi světovou špičku ve výrobě polovodičů, telekomunikačních zařízení, digitálních médií a technologií digitální konvergence s tržbami za rok 2004 ve výši 41,49 miliard Euro a čistými příjmy ve výši 7,76 miliard Euro. Společnost zaměstnává okolo 123.000 lidí v 93 pobočkách ve 48 zemích světa. Samsung Electronics se skládá z pěti hlavních obchodních jednotek: Digital Appliance Business, Digital Media Business, LCD Business, Semiconductor Business a Telecommunication Network Business. Samsung Electronics je uznáván jako jedna z nejrychleji rostoucích světových značek a je zároveň největším světovým výrobcem barevných monitorů, barevných televizorů, paměťových čipů, TFT-LCD displejů a videorekordérů. Pro další informace navštivte www.samsung.com.
"Samsung Electronics je globální společností, která působí ve 48 zemích světa. Pro své nové sídlo v České republice jsme hledali místo, které bude jednak dostatečně reprezentativní a zároveň praktické pro setkávání s našimi obchodními partnery a zákazníky. Jsme přesvědčeni, že takové místo jsme našli právě v prostorech BB Centra. Důvodem pro volbu BB Centra byla zejména jeho snadná dostupnost a kvalita nabízených služeb. Věříme, že se také díky naší přítomnosti BB Centrum stane jedním z nejprestižnějších a nejznámějších obchodních center u nás," uvedl Michal Fajtl, Business and Marketing Director, Samsung Electronics Magyar Rt., česká organizační složka.

Logos, a. s.
Logos je konzultační a technologická společnost, přední český dodavatel IT služeb. Poskytuje zejména konzultační služby, softwarová řešení, mobilní aplikace a služby managementu kvality včetně testování. Jejími klienty jsou přední společnosti z oblasti bankovnictví a financí, telekomunikací a utilit, státní správy a samosprávy, průmyslu, obchodu a služeb. Společnost Logos byla založena v roce 1994 a dnes zaměstnává více než 180 pracovníků. Logos je držitelem certifikátů Microsoft Gold Certified Partner for Commerce Solutions a Oracle Partner Network Member, které zaručují klientům vysokou kvalitu dodávaných služeb. Mezi nejvýznamnější korporátní zákazníky patří mimo jiné například Komerční banka, GE Money Bank, Škoda Auto, Živnostenská banka, Contactel a Eurotel. Mezi nejvýznamnější zákazníky z oblasti veřejné správy patří Ministerstvo Obrany ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade. Společnost Logos je partnerem Nadace Národní Galerie. Více na www.logos.cz.
„Pro naši společnost byly při hledání nových prostor klíčové tři parametry – technologická kvalita a vybavení budovy, dopravní dostupnost pro zaměstnance a v neposlední řadě "dobrá adresa". BB Centrum Beta pro nás bylo z pohledu těchto tří kritérií nejlepší volbou. Velice přitažlivá je pro nás rovněž zajímavá koncentrace našich velkých zákazníků (Eurotel, GE Money Bank) i partnerů (Microsoft, HP). V BB Centru získává naše firma vynikající provozní podmínky a flexibilitu nezbytnou pro další plánovaný růst, protože společnost Logos v minulých letech rostla až o 100 procent ročně a i v budoucnu očekáváme vysoký růst počtu pracovníků,“ uvedl Petr Krajíček, provozní ředitel.

RWE Energy Customer Services CZ
Akciová společnost RWE Energy Customer Services CZ je dceřinou firmou RWE Transgas a ve své dnešní podobě ekonomického subjektu, poskytujícího sdílené služby ostatním společnostem skupiny RWE Energy v České republice, působí od září loňského roku. Cílem bylo vytvořit firmu, která by centralizací sdílených služeb umožnila dosahování synergických efektů v rámci této skupiny. Vedle služeb telekomunikačního charakteru, které jsou společností poskytovány mateřské firmě RWE Transgas, se RWE Energy Customer Services CZ podílí v současné době na centralizaci poskytování IT služeb, nákupu a zpracování mezd. Ve zmíněných oblastech slouží RWE Energy Customer Services CZ jako středisko sdílených služeb pro ostatní firmy skupiny RWE v Česku. Díky tomu se stala nástrojem, jenž umožňuje dosáhnout, rychlého sjednocení procesů, metodiky a zvýšení kvality interních služeb. V čele holdingového uskupení, jehož součástí jsou i plynárenské společnosti skupiny RWE Energy v České republice, stoji společnost RWE AG (Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke AG), která se řadí mezi největší průmyslové podniky v Německu a zaujímá přední místo i mezi evropskými energetickými skupinami. Jednou z jeho šesti divizí je RWE Energy – kontinentální evropská distribuční společnost pro elektrickou energii, plyn a vodu, která patří do skupiny největších evropských poskytovatelů energetických služeb.
Divize RWE Energy působí také v České republice, kde je zastoupena společností RWE Transgas, a.s., a šesti regionálními plynárenskými společnostmi. Pod značku RWE tak na našem trhu patří Západočeská plynárenská, a.s., Středočeská plynárenská, a.s., Severočeská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., a Jihomoravská plynárenská, a.s. Předmětem jejich činnosti je především distribuce zemního plynu, obchod s plynem, montáž, opravy a revize plynových zařízení či poradenství v oblasti plynárenství. Přední místa v regionech zastávají nejen z hlediska dodavatelů zemního plynu, ale i z pohledu významných zaměstnavatelů. Pro další informace navštivte: www.rwe.cz.
„Jsme rádi, že naše společnost bude mít nové kanceláře právě v moderním BB Centru. Jeho nesporné výhody spočívají v kvalitním standardu, který nabízí, ale rovněž i v poměrně snadné dostupnosti, a to i díky magistrále, která se nachází nedaleko,“ uvedl Ing. Stanislav Lepka, místopředseda představenstva RWE Energy Customer Services CZ.

Goodyear Dunlop Tires Czech, s. r. o.
Společnost Goodyear je největším světovým výrobcem pneumatik. Společnost s hlavním sídlem v Akronu, Ohio, USA vyrábí pneumatiky, technické pryžové výrobky a chemikálie ve více než 80 závodech ve 28 zemích světa. Své marketingové aktivity má Goodyear téměř v každé zemi světa. Goodyear zaměstnává celosvětově více než 80 000 pracovníků. Ve východní Evropě se výrobní závody společnosti Goodyear nachází v Polsku a Slovinsku. Více na www.dunlop.cz.
„Společnost Goodyear Dunlop Tires Czech v roce 1992 zaznamenala výrazný rozvoj, a to především v nárůstu objemu prodeje. Díky tomu dochází ke zvyšování obchodních aktivit, které s sebou přináší potřebu posílení týmů podeje a ostatních útvarů. Navíc poskytujeme řídící a servisní služby pro země střední a východní Evropy. Toto všechno nás vedlo k tomu, že jsme byli nuceni rozšířit prostor našeho pracoviště. Naše volba nebyla až tak náhodná, ale spíše praktická. Jsme velmi spokojeni s umístěním této administrativní budovy a navíc máme dobré zkušenosti s kvalitou služeb společnosti Passerinvest,“ uvedl generální ředitel Ing. Miroslav Jursa.

OKIN FACILITY CZ, s. r. o.
Společnost OKIN FACILITY CZ, s. r. o, je významná outsourcingová společnost v ČR. Na trhu působí již více než 10 let, během kterých získala mnoho zkušeností a zákazníků. Svým klientům poskytuje služby facility managementu, tedy podpůrné služby související se správou a provozem nemovitostí. V současnosti má OKIN FACILITY více než 306 zaměstnanců a působí po celém území ČR a druhým rokem i na Slovensku. Společnost patří do nadnárodní skupiny VINCI, která je světovým leadrem v oblasti stavebnictví, provozu a správy infrastruktur a technologií. Mezi budovy, kde firma vykonává svoji činnost, patří např. BB Centrum A, D a Beta, Palác Karlín, Philips, Office Centre Vinohrady, v průmyslu pak areály firem Česká Zbrojovka, Celestica Ráječko nebo Adast, jejíž outsourcingový projekt byl oceněn titulem Projekt roku 2004 v oblasti facility managementu v soutěži vyhlašované každoročně Mezinárodní asociací facility managementu. Více na www.okinfacility.cz.
„Pro naši rozrůstající se společnost přestaly být stávající prostory vyhovující, a tak jsme začali uvažovat o novém sídle. Hledali jsme moderní budovu s dobrou dopravní dostupností. Tyto požadavky splňuje právě BB Centrum, které má navíc dobré renomé, sídlí zde mnoho významných firem a jehož adresu lze právem označit za prestižní. V BB Centru jsme sice noví nájemci, ale budovy známe díky naší činnosti a BB Centrum považujeme za nejlepší administrativní centrum. Znalost těchto budov jen podpořila naše rozhodnutí,“ uvedl Roman Trnka, obchodní ředitel.

DNS, a. s.
Společnost DNS je nejvýznamnějším Value Added Distributorem (distributorem s přidanou hodnotou) působícím na českém trhu.Distribucí s přidanou hodnotou se rozumí mimo jiné investice do silného technického zázemí, zahrnující technické konzultace, kompetenční centrum MSC@HP, školicí centrum. Obzvláště je kladen důraz na dokonalý zákaznický servis, který spočívá v individuálním přístupu ke každé zakázce.
Produktové portfolio společnosti DNS se dnes skládá z několika základních celků. DNS je tradičním dodavatelem serverů společností Hewlett–Packard a IBM na platformách UNIX, i5/OS a OVMS. Později se nabídka rozšířila i o high-end servery na platformě Intel s technologiemi Microsoft. Spolu s těmito systémy jsou dodávány zařízení pro ukládání dat, pro realizaci SAN sítí, pro zálohování a široká paleta systémového middleware (řízení a správa IS, vysoká dostupnost, zálohování). Další významnou částí je oblast komunikací, kde DNS nabízí celé portfolio síťových produktů, jako jsou routery a switche renomovaných výrobců, technologie pro VoIP či tradiční technologie PBX. V roce 1999 se společnost DNS stala prvním distributorem v ČR se specializací na oblast bezpečnosti informačních technologií. Filozofií společnosti je nabízet absolutní technologickou špičku pro danou problematiku bezpečnosti, jakou může být řešení VPN, autentizace, IDS/IDP, antivirová ochrana, bezpečná platforma. V roce 2003 vznikla divize Microsoft Solutions. Tato skupina konzultantů realizuje projekty postavené na technologiích společnosti Microsoft, školení těchto technologií a zároveň je z velké části zodpovědná za provoz a služby poskytované kompetenčním centrem Microsoft Solutions Centre@HP, jehož je DNS provozovatelem. V současné době je společnost DNS dle veřejně dostupných informací Value-Added Distributorem č. 1 na českém trhu a také VAD s nejširším portfoliem dodávaných technologií. Více na www.dns.cz.

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.