30. 10. 2018

Přednášky Radima Passera

Přednáškový cyklus Radima Passera, jednoho z předních českých developerů, se uskuteční vždy od neděle do čtvrtka 4.–22. listopadu, od 18:30 hod. a 19:30 hod., ve Společenském centru Bethany, Za Brumlovkou 4, Praha 4. Po tři týdny si můžete přijít poslechnout Radima Passera, který si pro vás na většinu večerů připravil hned dvě přednášky týkající se velkých biblických témat jako např. jaký je původ života, co je smyslem lidské existence, kam směřujeme, jak lze skloubit podnikání a víru či všechna zásadní Ježíšova proroctví a další.

Radim Passer, úspěšný podnikatel, který stojí se svou investiční a developerskou společností PASSERINVEST GROUP zejména za multifunkčním areálem BB Centrum v Praze 4, přijal v r. 1998 do svého osobního i pracovního života Pána Ježíše Krista a v r. 2002 založil křesťanskou organizaci Maranatha. Jedním z předních poslání v životě Radima Passera je pomáhat lidem hledat a nalézt cestu k Bohu, předávat svá poznání a ucelenost křesťanského učení ať už svými přednáškami, či podporou projektů organizace Maranatha.

Přednáškový cyklus Ježíš Tvá naděje bude probíhat ve Společenském centru Bethany v Praze 4, od 4. do 22. listopadu, každou neděli až čtvrtek. První přednášky začínají od 18:30 hod., druhé pak v 19:30 hod., vstup je volný.

Podrobný program a více informací naleznete na https://www.tvanadeje.cz/.

Pro více informací kontaktujte:

Tomáš Chmel
Maranatha z.s.
Telefon: +420 224 210 571
E-mail: tomas.chmel@maranatha.cz

Ester Grzonková
Maranatha z.s.
Telefon: +420 224 210 571
E-mail: ester.grzonkova@maranatha.cz

Marcela Štefcová
Crest Communications a.s.
Mobil: (+420) 731 613 669
E-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz

Informace pro editory:

Organizace Maranatha z.s., byla jako křesťansky orientovaná organizace založená v roce 2002 Radimem Passerem s cílem poskytovat široké veřejnosti nové možnosti poznání životních hodnot a jejich praktického využití. Mimo jiné provozuje vegetariánskou restauraci a obchod se zdravou výživou, stála u založení Křesťanské střední školy, základní školy a mateřské školy Elijáš a Společenského centra Bethany. Je iniciátorem mnoha projektů v oblasti zdravé výživy, vzdělání a křesťanských duchovních aktivit doma i v zahraničí. Mezi základní hodnoty a cíle sdružení patří podpora duchovního, psychického, společenského i fyzického rozvoje člověka, přirozený životní styl, kvalitní způsob života a výchova spolu s celoživotním vzděláváním v duchu křesťanských principů. Další informace naleznete na https://www.maranatha.cz

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.