24. 6. 2019

Přednáškový cyklus Radima Passera

Radim Passer, úspěšný český investor, developer a zakladatel organizace Maranatha, bude od neděle 30. června do soboty 13. července vždy od 18:00 hod. otevírat témata biblických poselství v dnešní době, životních příběhů či rad ohledně zdraví. Série dvaceti sedmi přednášek se uskuteční netradičně ve velkém stanu na louce Parku Drama věků ve Štětkovicích na Sedlčansku. Pro děti bude připraven doprovodný program s americkým lektorem Ericem.

Radim Passer se v cyklu svých přednášek zaměří např. na téma: (Ne)jednotná Evropa? Fascinující staré proroctví, Změnil člověk svévolně desatero?, Životní příběh Radima Passera, Jednoduché principy ke zdravému životu a mnoho dalších. Cyklus přednášek „Ježíš – Tvá naděje“ proběhne od 30. 6. do 13. 7. 2019 od 18:00 hod. ve velkém stanu na louce Parku Drama věků ve Štětkovicích. Více informací naleznete na stránkách www.tvanadeje.cz.

Vstup na přednášky je dobrovolný. Posluchači se mohou těšit na hudební zpestření nebo tombolové výhry v podobě knih věnujících se vždy danému tématu. Po skončení přednášky si mohou odnést souhrn nejdůležitějších myšlenek nebo biblických veršů, o kterých pak mohou sami uvažovat v klidu svých domovů.

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Terezie Dusbabová
Maranatha z.s.
Telefon: +420 224 210 571
E-mail: terezie.dusbabova@maranatha.cz

Marcela Štefcová
Crest Communications a.s.
Mobil: (+420) 731 613 669
E-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz

Informace pro editory:

Organizace Maranatha z.s., byla jako křesťansky orientovaná organizace založená v roce 2002 Radimem Passerem s cílem poskytovat široké veřejnosti nové možnosti poznání životních hodnot a jejich praktického využití. Mimo jiné provozuje vegetariánskou restauraci a obchod se zdravou výživou, stála u založení Křesťanské střední školy, základní školy a mateřské školy Elijáš a Společenského centra Bethany. Je iniciátorem mnoha projektů v oblasti zdravé výživy, vzdělání a křesťanských duchovních aktivit doma i v zahraničí. Mezi základní hodnoty a cíle sdružení patří podpora duchovního, psychického, společenského i fyzického rozvoje člověka, přirozený životní styl, kvalitní způsob života a výchova spolu s celoživotním vzděláváním v duchu křesťanských principů. Další informace naleznete na https://www.maranatha.cz.

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.