28. 4. 2006

PASSERINVEST A ECE PŘEDSTAVILY SVOU VIZI KAROLINY V EXPRESU KAROLINA

V 10:00 hod. vyjel z ostravského hl. nádraží zvláštní vlak pod označením Os 31132 Karolina Expres a mířil do budoucnosti Ostravy. Pozvaní novináři se v něm mohli mezi prvními seznámit s projektem Nová Karolina, který do developerské soutěže vyhlášené Magistrátem města Ostravy přihlásily společnosti ECE Projektmanagement Praha s.r.o. a Passerinvest Group, a.s. Cílem je vybudovat z Karoliny živou a moderní městskou čtvrt, kde se bude příjemně bydlet, pracovat, nakupovat i odpočívat.

Obě společnosti dlouhodobě usilují o výstavbu na území Karoliny, ECE spolupracuje se statutárním městem Ostrava již pět let. Součástí soutěžního projektu je i příprava území pro plánovanou výstavbu kampusu Ostravské univerzity a také komplexní plán dopravní infrastruktury navazující na stávající okolní zástavbu.

ECE je evropským lídrem v budování unikátních nákupních galerií. Postupně od roku 1965 postavila a spravuje více než 80 obchodních center v Evropě a asijském Kataru. Ve svých obchodních galeriích organizuje rozmanité kulturní akce a výstavy, a tím vytváří nová centra společenského života. Jejich brněnská „Vaňkovka“ se stala synonymem pro kvalitní obchodní a společenské centrum postavené v symbióze s památkově chráněným objektem ve středu města. Společnost Passerinvest Group přináší do společného projektu bohaté zkušenosti s rezidenční a administrativní výstavbou, získané především zástavbou zhruba 30 ha území v Praze 4 – Michli, kde buduje největší a nejúspěšnější projekt svého druhu v ČR – víceúčelový komplex budov BB Centrum. Ten se postupně stává novou čtvrtí s celou řadou městských funkcí. Administrativní budovy jsou v BB Centru kombinovány s budovami obytnými, s obchody, restauracemi, sportovním centrem a parky s množstvím zeleně a vodních prvků.

Společnosti ECE a Passerinvest tvoří silný tým s dobrým zázemím a dlouholetými zkušenostmi. Jejich spojení nabízí Ostravě důležité finanční garance, rychlejší realizaci výstavby a jistotu dokončení celého projektu.

Zbyněk Passer, člen představenstva Passerinvest Group, a.s. říká: „Již jsme dokázali, že jsme schopni dovést naše projekty do úspěšného konce a také se o ně dlouhodobě starat. Nejde nám o krátkodobý efekt, ale dlouhodobou, vzájemnou a oboustranně prospěšnou spolupráci s Ostravou.“

Celkové investiční náklady na realizaci projektu Karolina odhadují obě společnosti na cca 12,5 mld. Kč.

Základními principy návrhu jsou multifunkční využití území, jeho citlivé napojení na okolní zástavbu, přizpůsobení se systému a výšce městských bloků a vhodné napojení dopravního systému. Stejně důležitá je snadná průchodnost územím a vytvoření systému zeleně a odpočinkových ploch.

Severně u nábřeží slučují bloky domů funkce bydlení, kanceláří a drobných obchodů. Alternativně je tato část vyhrazena pro možnou expanzi Ostravské univerzity. Systém budov je založen obdobně jako stará zástavba a podporuje jednoduchost a čitelnost dopravních propojení, zejména pěších tahů s jasnou návazností na centrum města. Kolem Dvojhalí je umístěna zóna kulturní a rekreační, zachovávající ducha industriálních hal, s novou atmosférou prostor pro konání společenských událostí. Západně od Dvojhalí je navrženo náměstí s vyhlídkovou věží, navazující na park lemující Ostravici. Významným společenským prvkem, nahrazujícím původní funkci tržiště v historických centrech měst, je obchodní galerie ve středu území. Je položena mezi pěší zónou s tramvajovou tratí a hlavním dopravním bulvárem tvořícím pohledovou osu z ulice 28. října k Dvojhalí. Díky blokům, propojeným pasáží, se obchodní galerie stane zastřešenou nákupní ulicí s dostatkem denního světla. Základním pojícím prvkem mezi starou a novou zástavbou je náměstí s reprezentativní výškovou administrativní budovou ve tvaru věže – budoucí dominantou Karoliny. Na náměstí plánujeme umístění výrazného umělecké díla – sochy vytvořené místním umělcem. Součástí náměstí budou i plochy pro odpočinek a vodní prvek. Západní část území tvoří soubor kancelářských budov s plochami pro služby a obchody. Blokové schéma našlo uplatnění i zde. Soubor je umístěn podél širokého pěšího bulváru s prvky vody a zeleně a s několika charakteristickými zahradami, které spoluvytvářejí atmosféru jednotlivých kancelářských budov. Směrem na západ je spojuje pěší lávka Karolinu s vlakovým nádražím Ostrava–střed a autobusovým nádražím. Směrem na východ se cestující z obou nádraží dostanou po dvou pěších mostech do centra města a k obchodní galerii.

Systém pěší, osobní a městské hromadné dopravy zohledňuje stávající dopravní vztahy i potřeby území v budoucnosti. Vybudujeme a posílíme pěší tahy, propojující stávající městské centrum s územím Karoliny a pomocí lávky také s vlakovým a autobusovým nádražím. Výškové uspořádání umožní bezkolizní průchod území, kdy chodec křižuje hlavní silniční tahy mimoúrovňově. Dobudujeme vnitřní komunikační okruh kolem centra propojením stávající Sokolské ulice okruhem podél řeky Ostravice s ulicí Porážkovou. Počítáme s vytvořením trolejbusové trasy obsluhující celé území Karoliny. Celkový koncept zahrnuje i dostatečné množství převážně podzemních parkovacích stání.

V návrhu nalezneme též stromořadí na náměstí, v ulicích a pěších zónách, zelené vnitrobloky objektů a doplnění zeleně v místech propojení se stávajícím městem. Dominantou z hlediska zeleně bude biokoridor podél řeky Ostravice, který je systémem parků, zahrad a hřišť napojen na dvojhalí. Biokoridor umožní relaxovat, sportovat, hrát si s dětmi stranou od městského ruchu a je doplněn systémem cyklistických tras, dětských hřišť a relaxačních ploch.

Součástí zadání soutěže bylo i zpracování území za železniční vlečkou, které není předmětem. Navrhujeme zde samostatné funkční celky, které svým charakterem nenaruší klidovou zónu zeleně a biokoridoru a vytvoří další navazující část města. Za ideální řešení považujeme univerzitní městečko, které je umístěno na „náhorní plošině“ a v jižní části je uzavřeno botanickou zahradou. Městečko by mělo zajistit veškeré potřeby univerzity – od výuky přes sport a bydlení.

Jednatel společnosti ECE Projektmanagement Praha, Josef Tobek, na závěr „vlakové tiskové konference“ řekl: „O Karolinu se ze všech developerů v soutěži zajímáme nejdéle a také jsme na projektu nejdéle pracovali. Řešili jsme vše komplexně, reálně a s citem k Ostravě. Jsme přesvědčeni, že se náš návrh bude Ostravanům líbit“.

www.karolina-ostrava.cz  

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.