22. 12. 2011

Občané si vybrali přírodní park

V rámci prezentace revitalizace Areálu Interlovu byly představeny dvě varianty možného řešení parku. Rozdíl mezi oběma variantami byl především v uspořádání a použití krajinářských prvků. První varianta, tedy varianta přírodního parku, plynule navazuje na Kunratický les a využívá v dané lokalitě v maximální míře stávající zeleň, jež dohromady vytváří systém hájů, travnatých ploch a luk. Druhá varianta počítá s vytvořením městského parku. Současné prostředí má být doplněno systémem alejí a trávníků. Obě varianty pak obsahovaly shodné návrhy volnočasových aktivit, o kterých měli občané také možnost hlasovat.
„Chtěl bych nejprve poděkovat všem občanům, kteří se ankety zúčastnili, hlasovali a poslali nám své připomínky a návrhy,“ říká Martin Unger, člen představenstva PASSERINVEST GROUP a dodává: „Velmi pozitivně bylo v anketě hodnoceno využití vody v území pro přírodní jezírka a přírodní koupaliště. Více než 50 % občanů by také v parku rádo vidělo přírodní dětské hřiště, květnatou nebo pobytovou louku. Naopak lidé zájem příliš nemají
o lanové centrum nebo multifunkční hřiště. Z komentářů, které nám občané prostřednictvím ankety zasílali, jsme se například dozvěděli, že by měli v parku zájem o inlinové bruslení nebo novou cyklostezku, která by navazovala na stávající síť v přilehlém okolí. S oběma požadavky ve finálním návrhu také počítáme.“
S výsledky ankety bude společnost PASSERINVEST GROUP dále pracovat a rozvíjet v rámci dalších projekčních stupňů, které by měly následovat.
O vývoji záměru bude veřejnost společností PASSERINVEST GROUP i nadále informována na výše uvedených webových stránkách.

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.