23. 6. 2011

NA PROJEKTU NOVÁ KAROLINA PARK SE OBNOVÍ PRÁCE

Kancelářský projekt Nová Karolina Park umístěný v severovýchodní části nově urbanizovaného území, byl posledním ze tří staveb, který v rámci první fáze realizace jednoho z největších městských developerských projektů v České republice zatím nepokračoval. „Krize zmrazila kancelářský trh v Ostravě i na jiných místech. Vstupem nového partnera a vložením dalšího vlastního kapitálu bude možné projekt dokončit, aniž bychom byli nuceni čekat na nové „Tieto“, které by klidně ještě několik dalších let nemuselo nastat. Takto budeme moci nabízet prvotřídní kancelářské plochy na nejlepším místě v Ostravě i zákazníkům, kteří budou potřebovat třeba i jenom několik set metrů čtverečních. Jsem přesvědčen, že zvolené řešení přinese benefit všem stranám i ostravské veřejnosti,“ říká Radim Passer, předseda představenstva společnosti PASSERINVEST GROUP.
Šestipodlažní administrativní objekt je z dílny CMC architects od autorů Víta Másla a Davida R. Chisholma. Tvoří ho jednotný monoblok s vnitřním průchozím nádvořím se dvěma branami a je urbanisticky citlivě zakomponován do stávajícího rázu okolních budov. Kromě 24 600 m² atraktivních kancelářských ploch s flexibilní možností dělení pater vznikne v budově navzájem propojené podzemní podlaží sloužící jako parkoviště téměř pro 280 stání. Přízemí nabídne 3 700 m² maloobchodních prostor. V současné době se jedná se zájemci o tyto maloobchodní jednotky, obnovují se jednání na pronájem kancelářských ploch.

Dalším partnerem projektu Nová Karolina Park se vedle PASSERINVEST GROUP a MULTI Developmentu stala společnost GEMO OLOMOUC, která je nově i generálním dodavatelem stavby. „Vzhledem k dlouhodobému přerušení výstavby tohoto objektu se v současné době prověřují veškeré dříve provedené stavební práce – především pilotové zakládání. Zahájení těchto prací proběhlo již minulý týden a jejich dokončení, společně s provedením sanace základové spáry, bude realizováno během prázdninových měsíců. Současně s těmito pracemi probíhá rovněž obchodně-technická příprava celé výstavby. Samotná výstavba pak bude zahájena začátkem měsíce září prováděním monolitického skeletu suterénu a horní stavby, který bude dokončen v polovině dubna 2012,“ říká Ing. Jaromír Uhýrek, generální ředitel společnosti GEMO OLOMOUC. Firma je zároveň i generálním dodavatelem obchodně-zábavního centra a spolu-developerem bytového projektu Rezidence Nová Karolina.

 „Jsem rád, že se práce na projektu Nová Karolina Park po krizí vynuceném přerušení opět rozběhly a že se podařilo zaktivovat i tuto pro svou exponovanou polohu tak významnou část výstavby 1. etapy Nové Karoliny, v současné době jednoho z největších městských developerských projektů v České republice,“ říká Ing. Arch. Luboš Kočí, generální ředitel společnosti Multi Development CR a pokračuje: „K obchodně-zábavnímu centru, plochám bydlení, novým ulicím a náměstím, rozsáhlé infrastruktuře a také lokalitám pro volný čas nyní tedy přibudou i moderní kancelářské prostory. V Ostravě tak skutečně roste celá nová část centra města.“

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.