22. 9. 2017

MARANATHA PŮSOBILA BĚHEM 15 LET SVÉ EXISTENCE V 50 ZEMÍCH SVĚTA

Nezisková organizace Maranatha z.s. slaví v těchto dnech 15 let od svého založení. Od roku 2002 tato křesťansky orientovaná organizace založená Radimem Passerem oslovila již více než 500 000 lidí. Organizovala či podporovala stovky projektů a aktivit z oblasti CSR, výchovy a vzdělávání ve více než 50 zemích téměř na všech kontinentech světa.

Různorodé zaměření organizace nejlépe ukazují její aktivity zahrnující semináře, přednášky, biblická studia, letní evangelizační setkání mladých lidí, vědecké výstavy o původu světa, dětské dny, publikační činnost atd. Mezi nejdůležitější nebo největší projekty Maranatha patří:

  • globální projekt Youth for Jesus – v ČR a SR od roku 2009 mladí lidé ve svém volném, prázdninovém, čase na konkrétním místě slouží lidem a sdílejí svou víru. Dosud se zapojilo 20 měst, 26 sborů a více než 660 mladých lidí;
  • cyklus přednášek přinášející biblické pohledy na klíčová životní témata pořádané především pro účastníky z podnikatelského prostředí a veřejnost;
  • založení křesťanské základní a mateřské školy v roce 2008, a aktuálně připravované rozšíření o střední školu – lyceum. Základní školu dnes navštěvuje 206 žáků, mateřskou školu pak 40 dětí, náklady přesáhly 175 mil. Kč;
  • projekt Genesis Era, jehož cílem je přinést široké veřejnosti vědecké poznatky týkající se našeho původu;
  • Sociální fond pomáhá lidem v těžkých životních situacích;
  • podpora více než 1 500 dětí v Bangladéši v rámci projektu Banglakids
  • partner Národního týdne manželství a Dne pro rodinu;
  • zapojení do ASI, celosvětového laického hnutí podnikatelů a živnostníků uvnitř Církve adventistů sedmého dne, kteří podporují evangelizační a misijní projekty po celém světě;
  • účast v globálním projektu One day church a One day school – výstavba modliteben a škol.

Nedílnou součástí činnosti organizace Maranatha je i propagace a podpora zdravého životního stylu. Organizace provozuje od roku 2004 obchod se zdravou výživou a od roku 2008 vegetariánskou restauraci v pražském areálu BB Centrum. Ročně obslouží více než 100 000 klientů v restauraci a 100 000 zákazníků v obchodě. Organizace také pravidelně podporuje Dny zdraví. V neposlední řadě se společnost věnuje publikační činnosti. Distribuováno bylo více než 400 000 titulů a jedním z nejprodávanějších titulů jsou Animované biblické příběhy, kterých se ve formě DVD prodalo v České republice a na Slovensku více jak 100 000 kusů.

K aktuálním projektům organizace Maranatha patří příprava vzdělávacího webového portálu genesisera.cz, který hledá odpovědi na otázky vzniku vesmíru, přírody a člověka a toho, jak vypadala jejich dávná historie. Zda byl počátek tohoto světa dokonalý nebo naopak temný a chaotický a jsou-li věda a náboženství ve sporu nebo naopak v hlubokém souladu. S tímto projektem také úzce souvisí příprava DVD s názvem Achillovy paty revoluce, kde 15 univerzitních profesorů odkrývá pozoruhodným způsobem jádro konfliktu mezi dvěma základními pohledy na svět – pohledem stvořitelským a pohledem evolučním. V posledních letech se stále více vědců věnuje evoluční teorii a podrobilo ji důkladnému rozboru. O tom, co nalezli, informuje chystaná publikace doprovázená celovečerním dokumentárním filmem s názvem Achillovy paty evoluce.

Dokument o organizaci Maranatha: https://drive.google.com/drive/folders/0B-OIF3vWVC0NWmVkTll6WF9PTWM

Pro více informací kontaktujte:

Juraj Turóci
Maranatha z.s.
Telefon: +420 224 210 571
E-mail: juraj.turoci@maranatha.cz

Marcela Štefcová
Crest Communications a.s.
Mobil: (+420) 731 613 669
E-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz

Informace pro editory:

Maranatha jako křesťansky orientovaná organizace byla založena v roce 2002 Radimem Passerem, jejímž posláním je sdílet naději v plnohodnotnější životy, lepší vztahy, zdravější životní styl skrze víru v Ježíše Krista. Nabízí širokou paletu činností od vegetariánské restaurace a obchodu se zdravou výživou až po projekty pomoci obětem přírodních katastrof. Mezi základní hodnoty a poslání patří podpora duchovního, psychického, společenského i fyzického rozvoje člověka, přirozený životní styl, kvalitní způsob života a výchova spolu s celoživotním vzděláváním v duchu křesťanských principů. Hlavní sídlo je v BB Centru v pražské Michli. Další informace naleznete nawww.maranatha.cz

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.