4. 5. 2006

ECE A PASSERINVEST UZAVŘELY EXLUZIVNÍ SMLOUVU S OSTRAVSKOU UNIVERZITOU

Společnosti Passerinvest Group, a.s. a ECE Projektmanagement Praha s.r.o. přihlášené do developerské soutěže vyhlášené Magistrátem města s projektem Nová Karolina, dnes potvrdily podpis exkluzivní smlouvy s Ostravskou univerzitou. Cílem smlouvy je vzájemná spolupráce při využití plochy Karoliny a uvažované výstavbě tzv. kampusu Ostravské univerzity. 

„Exkluzivita smlouvy spočívá v tom, že univerzita bude poskytovat relevantní informace pouze nám, nikomu jinému z developerů“, říká Zbyněk Passer, člen představenstva Passerinvest Group, a.s. „Jde zejména o informace týkající se kapacity, potřeb, představ do budoucnosti, konzultace, spolupráce s architekty apod. Tato exkluzivita bude trvat do skončení soutěže a automaticky bude pokračovat pokud naše společnosti v soutěži vyhrají“.
Součástí zadání soutěže bylo i námětové zpracování tzv. jižní části území Karoliny. Toto území se nachází za železniční vlečkou (tzv. báňskou dráhou) a není předmětem budoucího prodeje pozemků v rámci developerské soutěže. Naším cílem bylo vytvořit zde samostatné funkční celky, které svým charakterem nenaruší klidovou zónu zeleně a biokoridoru a zároveň vytvoří další navazující urbanizovanou část města. Za ideální řešení pro toto území považujeme univerzitní kampus s botanickou zahradou a sportovní areál. Univerzitní kampus je umístěn na „náhorní plošině“, v jižní části je uzavřen botanickou zahradou. Kampus by měl zajistit veškeré potřeby univerzity – velké přednáškové sály, knihovnu, pavilony jednotlivých fakult, menzu, studentský klub, ubytování studentů, profesorské byty atd. Osa areálu je prodlouženou osou hlavního bulváru směrem z ul. 28. října k industriálním objektům Dvojhalí. Studenti by tak neměli daleko do centra, které nabízí možnosti zábavy, nakupování a v administrativní části zaměstnání. Sportovní areál s různými druhy sportovišť je umístěn v severozápadní části území, v návaznosti na přestupní uzel autobusového nádraží, vlakového nádraží, smyčku trolejbusu a zastávky tramvaje. Pás zeleně protínající území od jihozápadu k severovýchodu ve svažitém terénu je využit pro hlavní komunikaci, částečně vedenou tunelem. Na povrchu umožňuje vedle pěší a tramvajové trasy také propojení kampusu směrem k industriálním halám lesoparkem a v níže položené části parkem.
Navržená struktura zároveň nabízí možnost dalšího rozvoje území jižním směrem. Propojení a logické návaznosti jednotlivých funkčních zón od stávajícího centra města přes novou zástavbu na Karolině spolu s napojením na NKP Vítkovic, která se má v budoucnu stát veřejným industriálním parkem, vytvářejí výjimečnou sekvenci prostor a tím velmi atraktivní prostředí celého „jižního výběžku“ městského jádra.
Josef Tobek, jednatel ECE Projektmanagement Praha s.r.o. říká: „Do Ostravy jsme přivezli dva modely Karoliny. Ten první, soutěžní je bez kampusu a je umístěn na výstavě na Magistrátu města Ostravy. Ten druhý, s kampusem, budeme ukazovat občanům při různých příležitostech“.

www.karolina-ostrava.cz  

Passerinvest Group, a.s., je česká developerská společnost s patnáctiletým působením na českém trhu. Od svého založení v roce 1991 získala řadu zkušeností s výstavbou rezidenčních, komerčních a administrativních budov a jejich komplexů. Realizací projektu BB Centrum v Praze 4 – Michli se Passerinvest zařadil mezi přední developery v České republice a získal si také solidní mezinárodní povědomí.
BB Centrum je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v České republice. Na rozloze přibližně 30 ha vzniká od roku 1997 nová městská čtvrť, víceúčelový komplex budov s celou řadou městských funkcí: administrativa, bydlení, obchody, restaurace a služby, sport a relaxace. Součástí projektu jsou též parky, kostel s komunitním centrem, tenisové kurty a moderní sportovní centrum s rozsáhlou nabídkou služeb. Pamatováno je také na dostatek parkovacích míst a dobrou dopravní obslužnost lokality. Kvalitní projekt láká prestižní společnosti, které se zde usídlily (Hewlett-Packard, 3M, Eurotel, Microsoft, General Electric, Strom telecom aj.). Dosud bylo v projektu BB Centrum zrealizováno 8 z 15 etap. Po dokončení veškerých záměrů by měla lokalita nabídnout více než 300 tisíc metrů čtverečních užitných ploch a přibližně 6.000 převážně podzemních parkovacích stání. Celkové náklady na realizaci BB Centra překročí 15 miliard korun.

ECE Projektmanagement (ECE) je evropským lídrem v oblasti nákupních center zřizovaných v centrech měst. Má v oboru více než 40 let zkušeností; na českém trhu působí od roku 1995. V současné době spravuje v Německu, Turecku, Polsku, Maďarsku, Rakousku, Řecku, České republice a Kataru 82 nákupních center o celkové obchodní ploše cca 2.400.000 m2 a dalších 13 center je ve fázi projektování a výstavby. Objem dokončených projektů představuje přibližně 270 miliard Kč.
Nákupní centra ECE jsou zpravidla součástí městských center. Z toho důvodu ECE úzce spolupracuje s městy. Pro každou lokalitu se vypracovává individuální koncept s ohledem na specifika jednotlivých lokalit. Centra ECE jsou víc než jen seskupení obchodů pod jednou střechou – jsou to živé, atraktivní a architektonicky hodnotné obchodní galerie, které fungují pro obyvatele jako magnet a oživují vnitřní město – rozhodně si je nelze plést se supermarkety a hypermarkety běžnými v okrajových městských čtvrtích.
V březnu 2005 byl na trh úspěšně uveden poslední projekt ECE – Galerie Vaňkovka v Brně. Vznikla na území bývalé továrny Vaňkovka, která byla díky svým cihlovým fasádám symbolem průmyslového rozkvětu Brna v 19. století. Galerie Vaňkovka se nachází ve středu města mezi hlavním vlakovým a centrálním autobusovým nádražím. Její poloha v srdci města zaručuje vynikající dostupnost; pěší zóna je od galerie vzdálena jen několik minut chůze. Díky blízkosti městské okružní komunikace je také výborně dosažitelná pro řidiče. Galerie nabízí přibližně 1.000 parkovacích míst. Ihned po otevření si díky své unikátní architektuře a skladbě služeb získala přízeň nejen obyvatel Brna, ale i návštěvníků. Svoje uznání ji projevila také odborná porota prestižní soutěže „Nejlepší z realit 2005“, když jí udělila první místo v kategorii nákupních center.

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.