23. 3. 2017

Dvacet pět let skupiny PASSERINVEST – BB Centrum je investice za 28 mld. Kč

Skupina PASSERINVEST slaví letos 25 let od svého založení a naplno pokračuje v plnění své dlouhodobé strategie budování a kultivace developerského trhu v České republice. Aktuálně skupina:

  • již proinvestovala do konce roku 2016 cca 15 mld. Kč v BB Centru, z toho 10 % investovala do neziskových projektů (škola, parky, dětská hřiště, relaxační zóny apod.)
  • plánuje proinvestovat dalších 13 mld. Kč (včetně investic do neziskových projektů jako např. náměstí, rozšiřování parku, dětské hřiště a relaxační zóny), celkově pak budou investice v BB Centru činit 28 mld. Kč
  • letos v březnu v rámci strategie dlouhodobého vlastnictví a správy budov odkoupila další dříve prodanou budovu, Budovu D, v pražském BB Centru,
  • bude pokračovat v nastavené strategii a plánuje odkoupit zbývající čtyři administrativní objekty v BB Centru včetně jejich následné revitalizace,
  • nově nabízí druhou emisi dluhopisů v objemu 1,5 mld. Kč,
  • bude pokračovat v kultivaci veřejného prostoru v BB Centru – dalším projektem v tomto roce je vytvoření centrálního náměstí před budovou Brumlovka včetně nového přechodu přes hlavní komunikaci (Vyskočilova ul.),
  • v neposlední řadě plánuje realizovat výstavbu apart hotelu a nájemních bytů s retailovými prostory, tří administrativních budov včetně dalších retailových ploch, dále připravuje tři rezidenční projekty včetně rozšíření Rezidenčního parku Baarova II, výstavbu Muzea Bible a samozřejmě i z pohledu dlouhodobé udržitelnosti revitalizaci nedávno odkoupených budov A, B, D.

 

Skupina PASSERINVEST slaví letos čtvrt století své existence a jako první dárek si nadělila zpětným odkupem od společnosti SachsenFonds Holding Tschechien Sechs GmbH & Co. KG Budovu D.
Ve svém portfoliu tak vedle budov ALPHA, BETA, A a B má zpět již pátý projekt pražského
BB Centra, a tím úspěšně pokračuje ve své strategii, kdy nechce být pouze developerem, ale také investorem a správcem nemovitostí.

 

Skupina PASSERINVEST vydala prostřednictvím 100% dceřiné společnosti PASSERINVEST FINANCE, a.s., dluhopisy v hodnotě 1,5 mld. Kč jako samostatnou emisi v podobě zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů se splatností v březnu 2023. Jejich roční úrokový výnos 5,25 % je splatný čtvrtletně. I tentokrát skupina PASSERINVEST plánuje použít výtěžek emise primárně k nákupu investičních nemovitostí.

 

V současné době se společnost PASSERINVEST GROUP, a.s., připravuje na revitalizaci
budov A, B a D. V přípravě je také projekt na výstavbu nové budovy, apart hotelu s nájemními byty a retailovými prostory ve východní části BB Centra.

 

Nedílnou součástí strategie urbanistického developera je dlouhodobě udržitelný přístup k celému území. Kultivace a rozvoj veřejného prostoru je směr, kterým se chceme a budeme ubírat. BB Centrum je místem, které slouží všem lidem bez ohledu na to, zda zde pracují, bydlí nebo jej navštěvují. Letos, dá-li Bůh, vybudujeme nové náměstí Brumlovka a další přechod přes Vyskočilovu ulici, následně bychom začali s úpravou ulice Želetavská a veřejných prostor mezi budovami A, B a C. Během letošního roku by měl být také hotov nový vodní prvek u budovy ALPHA. Zároveň již probíhá výstavba nového školního pavilonu pro Křesťanskou školu Elijáš a také se postupně rozroste park Brumlovka, kde v rámci druhé etapy realizace vznikne dopravní dětské hřiště a jezero. Jeho součástí by měl být i model tzv. Šalamounova chrámu, na jehož principech může být srozumitelnou formou vysvětleno evangelium,“ upřesňuje Radim Passer, zakladatel a generální ředitel PASSERINVEST GROUP, a.s.   

 

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne:

Kristýna Samková, Head of PR and Marketing dept.

PASSERINVEST GROUP, a.s.

Tel.: (+420) 221 582 111

E-mail: Kristyna.Samkova@passerinvest.cz

www.passerinvest.cz, www.bbcentrum.cz

 

Marcela Štefcová

Crest Communications a.s.

Tel.: (+420) 222 927 125

Mobil: (+420) 731 613 669

E-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.