4. 3. 2004

DO ALPHY SE STĚHUJÍ DALŠÍ PRESTIŽNÍ SPOLEČNOSTI

Loni dokončená budova ALPHA v administrativním komplexu BB Centrum má další nájemce. Jsou jimi EDS, Setuza, Salve Group a D.S.Leasing, kteří se stanou bezprostředními sousedy firem Microsoft, Czech Puma Dassler a developera projektu, společnosti Passerinvest Group. Z cca 12,5 tisíce m2 pronajmutelných ploch a více než 220 parkovacích míst je zde k dnešnímu dni pronajato téměř 70%. K dispozici je ještě cca 3.500 metrů čtverečních kancelářských ploch v prvním až čtvrtém patře budovy.

Realizace budovy ALPHA je pro vývoj celého projektu z mnoha hledisek zlomová. ALPHA je první stavbou BB Centra – Jih, postavenou na druhé straně Vyskočilovy třídy. V nejbližších letech ji doplní administrativní budovy BETA a GAMMA, v jejichž středu najde své místo moderní wellness centrum Nová Brumlovka. Budova ALPHA je rovněž první stavbou v BB Centru, kterou Passerinvest Group realizoval samostatně. Zkušenosti, finanční situace developera a dobrá pověst projektu umožnily realizovat stavbu bez předběžných smluv o pronájmu. Skutečnost, že v nové budově dnes zbývá obsadit přibližně 30% využitelných ploch, o které se již uchází řada zájemců, jen dokládá, že optimistické prognózy developera byly na místě. Budova ALPHA o třech podzemních a osmi nadzemních podlažích je zároveň ojedinělá z architektonického a urbanistického hlediska. Je výsledkem nového urbanistického přístupu, který počítá s podstatně nižším stupněm zastavěnosti a menšími kapacitami na pozemcích, ale nešetří množstvím zeleně. Střecha objektu je řešena jako zatravněná terasa s bohatou vegetací. Zajímavé vnitřní atrium se otvírá dennímu světlu a navozuje v celé budově příjemnou atmosféru. Unikátní v pražském měřítku je použití předoxidovaného titanzinkového plechu na zakřivené jihozápadní a východní fasádě, jež je podle vyjádření architekta Jana Aulíka jistým protipólem fasád poněkud sterilních moderních administrativních budov, které neumějí stárnout. Budova získala cenu časopisu Construction & Investment Journal za nejlepší developerský projekt roku 2003.

Od dokončení první etapy výstavby BB Centra (budova C, hlavní nájemce Hewlett-Packard) již uběhlo více než 5 let. Za tu dobu si BB Centrum získalo kredit úspěšného projektu a dobré adresy. Svědčí o tom i slova paní Vladimíry Novákové, Real Estate Managera pro východní Evropu ze společnosti EDS: „Po povodních v roce 2002 jsme začali uvažovat o přemístění sídla naší firmy z Karlína do vhodnější lokality. K tomuto řešení nás přiměla i nevýhodná nájemní smlouva, kterou bylo možné vypovědět. Zvažovali jsme více možností, ale pro BB Centrum mluvila dobrá lokalita, dostatečná velikost plochy na patře, výhodné nájemné a v neposlední řadě také reputace pronajímatele.“ Smlouva se společností EDS byla uzavřena na pronájem plochy přes 1.000 metrů čtverečních v druhém nadzemním podlaží budovy ALPHA.

EDS s.r.o., vznikla v ČR v roce 1994 jako plně vlastněná dceřiná společnost nadnárodní společnosti EDS Corporation. Na českém trhu působí především v následujících oborech: finanční služby, telekomunikace a informační technologie, státní sféra, veřejné služby. Patří mezi TOP 10 systémových integrátorů v České republice. K nejzajímavějším projektům společnosti patří například realizace informačního systému pro Ministerstvo obrany, outsourcing IT služeb pro společnost GM OPEL C&S, dodávka ERP systému pro firmu Delphi Packard Electric Systéms ČR, specializované moduly MAIINPLANE a PROMOD IV pro podporu dlouhodobého plánování výroby a distribuce elektrické energie ČEZ aj. Více informací poskytne Tereza Pěkná, marketingové oddělení, tel.: 267 220 101, nebo http://www.eds.com.

Setuza a. s. vznikla v moderní podobě roku 1992 v rámci kupónové privatizace. Její historie je však datována již od roku 1848, kdy sedlák, řezník a uzenář Georg Schicht získal živnostenské povolení k výrobě mýdla. SETUZA Ústí nad Labem je dnes lídrem na tuzemském trhu olejů. Více jak 70 procent rostlinných jedlých olejů na trhu je právě z produkce Setuzy (Lukana, Vegetol); polovinu trhu pak Setuza zásobuje ztuženými tuky (Omega, Ceres soft) a zhruba sedm procent připadá na margaríny (Alfa). Vedle toho dodává na trh spotřební drogerii, především prací prášky (Merkur, Titan), toaletní i prací mýdla, zubní pasty i ústní vody (Odol, Thymolin), kolínské a pleťové vody. Nemalý tržní podíl, zhruba 15 procent, mají i technické oleochemické výrobky, jež jsou určeny pro další zpracování v průmyslu či jako stěžejní produkty pro výrobu ekologicky šetrných pohonných hmot a maziv. Velký význam pro rozvoj firmy měla akvizice v roce 2000, kdy SETUZA odkoupila část bývalých provozů firmy MILO Olomouc. Spolu s olomouckými provozy surovárny a plnírny olejů vlastní i výrobu metylesteru řepkového oleje v Mydlovarech u Českých Budějovic. Více informací poskytne Marie Longová, tisková mluvčí, tel.: 602 531 062, nebo http://www.setuza.cz,

Salve Group Ltd. je britská holdingová firma vlastnící samostatné společnosti, které se zabývají finančním poradenstvím a prodejem finančních produktů retailovým klientům v zemích střední a východní Evropy. Jednotlivé společnosti podnikají samostatně, pod vlastními jmény, a zaměřují se na různé cílové skupiny. Salve Group zastřešuje firmy s více než 2 000 poradci a 200 000 klienty. V České republice k Salve Group patří společnosti AFS – Nezávislý finanční poradce, Slon, PolyCon a nejnověji také společnost Peníze a.s., která provozuje finanční server www.penize.cz, oceněný loni porotou veletrhu Praque Internet World titulem „Nejlepší web roku“. Více informací poskytne Marcela Mokráňová, PR manažerka, tel.: +421 259 418 268, nebo http://www.salvegroup.com.

D. S. Leasing a. s. , člen finanční skupiny Dimension a. s., se řadí mezi největší privátní leasingové společnosti u nás. Od roku 1991, kdy byla založena, dokázala v žebříčku konkurenčních firem postoupit na 16. místo. (V České republice je přitom podle statistiky evidováno více než 220 leasingových polečností.) Společnost
D. S. Leasing poskytuje firmám nebo soukromým osobám finanční pronájem s následnou koupí najatých osobních, užitkových a nákladních automobilů nebo autobusů. Leasing je většinou kombinován se zvýhodněným havarijním pojištěním a povinným ručením. Samozřejmostí je celá řada doprovodných služeb od servisu zákazníkovi při přihlášení automobilu až po pružné vyřízení případných pojistných událostí. Více informací poskytne Monika Suchánková, PR manažerka, tel.: 607 272 783, nebo http://www.dimension.cz, http://www.leasing24.cz.

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.