12. 1. 2023

DNESKA „ČISTEJ VZDUCH“? Na Brumlovce 24/7, aneb další investice do kvality pracovního prostředí

PASSERINVEST GROUP, a.s. (dále Passerinvest), stojí za rozvojem lokality Brumlovka v Praze 4. Téměř 25 let buduje, rozvíjí a spravuje toto místo, které se tak postupně přeměnilo ve svébytnou soudobou městskou čtvrť. Passerinvest zde spravuje 11 objektů (administrativní i multifunkční), které poskytují místním uživatelům nadstandardní pracovní prostředí, příjemný veřejný prostor, zelené vnitrobloky či střešní terasy pro pracovní i mimopracovní aktivity. Nově byly do 9 budov nainstalovány ionizační jednotky. Ty zajistí zaměstnancům a uživatelům ještě kvalitnější ovzduší s cílem dosáhnout i zvýšené ochrany proti přenosu virů.

Lidé pracující v kancelářích, stráví v práci mnohdy i více jak 8, nebo i 10 hodin denně. Kvalitu vnitřního ovzduší ovlivňují mimo jiné všudypřítomné elektronické přístroje, které způsobují úbytek záporně nabitých iontů. Vzduch nasycený kladnými ionty způsobuje únavu, pocit „vydýchaného“ vzduchu, u citlivých jedinců může také vést k bolestem hlavy, úzkostem, potížím se spánkem a celkovému oslabení imunitního systému.

Ionizace** obohacuje vzduch i o ionty záporné, eliminující koncentraci virů, bakterií, nečistot a pachů, a díky tomu odpovídá vnitřní prostředí hodnotám kvality ovzduší v přímořských a horských oblastech. Ionizace výrazně zlepšuje kvalitu a komfort pracovního prostředí a přináší tak pozitivní dopady na lidský organizmus – usnadňuje dýchání, zvyšuje výkonnost, soustředěnost a tím i celkovou duševní i fyzickou pohodu.

„Impulzem pro tuto dodatečnou změnu ve prospěch vnitřního prostředí budov byl sám stavitel Radim Passer, který je dlouholetým zastáncem zdravého životního stylu, stejně jako aktivního přístupu k výstavbě s ohledem na dlouhodobou udržitelnost a uživatelskou přívětivost budov a veřejného prostoru. Přestože jsou naše budovy známy nadstandardním přístupem k zajištění dostatku kvalitního vzduchu, v reakci na pandemickou situaci zadal pan Passer našemu oddělení Property managementu jasný úkol, a to zajistit co nejvyšší míru ochrany a komfortu právě s ohledem na novou zkušenost z pandemie. Výsledkem je instalace Ionizačních jednotek, jejich testování a samotné spuštění na 9 objektech v řádu několika málo měsíců. Nad rámec zadání zvýšené ochrany uživatelů budov bylo vybráno řešení naplňující i požadavek na další zlepšení uživatelského komfortu při pobytu v kancelářích a společných prostorech, konkrétně na úroveň kvality ovzduší v přímořských či horských oblastech. Objekty po instalaci ionizátorů prošly kontrolou a měřením Státního zdravotního ústavu. Ten výborné výsledky potvrdil, případně zadal podnět k úpravě distribuce vzduchu v jednotlivých prostorách k maximalizaci účinku instalovaných jednotek. Naše objekty tak kromě prvotřídních kancelářských ploch, výborné dopravní dostupností, nadstandardnímu parkování, vynikající občanské vybavenosti, zelených parků a sportovišť, nově poskytují ještě o kousek zdravější a příjemnější pracovní/uživatelské prostředí,“ vysvětluje Eduard Forejt, ředitel rozvoje, Passerinvest Group, a.s.  

*Ionizované objekty Passerinvest na Brumlovce s dokončenou instalací ionizátorů: Budova A, Budova B, Budova D, Budova G, Filadelfie, Delta, Beta, Alpha, budova Brumlovka.

** Co to je ionizace? Ionizace funguje na principu využití elektrického napětí k nabíjení molekul nebo atomů vzduchu (záporně i kladně). Nabité částice na sebe následně váží nečistoty a škodliviny (například prach, pyl či bakterie a viry), které následně sedimentují, nebo jsou odvedeny vzduchotechnikou a zachyceny vzduchovými filtry. V ČR není dána norma pro koncentrace iontů v ovzduší interiéru, vychází se ze stavu v čisté přírodě a taková koncentrace se považuje za ideální.

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.