1. 4. 2022

Brumlovka. Vítejte! Brumlovka představuje novou vizuální identitu.

Společnost Passerinvest Group (dále Passerinvest), stojí za urbanistickou proměnou pražské lokality Brumlovka v Praze 4, která patří k největším projektům svého druhu v Evropě. Rozvojem celé oblasti se Brumlovka stala plnohodnotnou městskou čtvrtí a původní název administrativního areálu BB Centrum byl tak postupem doby překonán. Přirozeným vývojem se tak v dubnu 2022 nově vrací, resp. pro mnohé stále zůstává, místopisné označení lokality Brumlovka.

V místě zanedbaného brownfieldu v pražské Michli začala společnost Passerinvest již před více jak čtvrt stoletím s výstavbou prvních administrativních objektů, které v následujících letech doplnily rezidence i veřejné plochy. Postupem doby se tak z nevlídného místa díky promyšlenému urbanistickému záměru, jehož autorem je arch. Aulík, stává svébytná moderní městská čtvrť, která nabízí ve svých 12 kancelářských budovách pracovní místa až pro 15 tisíc lidí, bydlení ve třech rezidenčních projektech, střední, základní a mateřskou školu, společenské centrum a multifunkční budovu Brumlovka s exkluzivním wellness a fitness klubem.  Nachází se zde nespočet obchodních jednotek a díky přístupu stavitele, společnosti Passerinvest, přibyla nová veřejná prostranství, parky, dětská hřiště a sportoviště.

Brumlovka. Vítejte.

K rozhodnutí ke změně názvu nedošlo ze dne na den. Touto myšlenkou jsme se ve firmě zabývali několik let. Vnímali jsme zpětnou vazbu od místních obyvatel i lidí, kteří zde pracují, a to v rámci naší každodenní činnosti. Zhruba před rokem jsme uskutečnili větší průzkum mezi obyvateli Prahy, ve kterém název Brumlovka rezonoval mnohem výrazněji a přirozeně, přestože i název BB Centrum byl široké veřejnosti poměrně známý. Nicméně i v souvislosti se strategií naší firmy, která se o udržitelný rozvoj lokality Brumlovka dlouhodobě stará, změna názvu na Brumlovku byla nakonec jasnou volbou. Od jara tohoto roku tak bude změna loga i nové grafické identity patrná přímo v místě, navíc ji podpoříme komunikační kampaní jak on-line, tak v tisku či outdooru,“ vysvětluje Kristýna Samková, Head of Marketing and PR, Passerinvest Group, a.s.

Mise značky: Brumlovka je čtvrť, kde se dobře pracuje i žije    

Změna názvu s sebou přináší i novou grafickou podobu značky. Zelenkavá barva značící čistotu, zeleň, pozitivní komunikaci a tmavě modrá barva podtrhující důvěru, bezpečí, lidskost, stabilitu a dlouhodobou udržitelnost. Nová značka tak v sobě nese svoji misi a podporuje hodnoty této lokality.

Brumlovka je zelená, Passerinvest modrý

Ruku v ruce s přejmenováním na lokalitu Brumlovka došlo k modernizaci loga a nastavení nové komunikační identity celé společnosti Passerinvest Group. „Obecně došlo ke zjednodušení původního loga a všech firemních materiálů, které nyní firma používá. Nově zvolená tmavě modrá barva akcentuje hodnoty jako je férovost, lidskost, patriotismus, důvěra i odpovědnost, které naše firma zastává a dlouhodobě komunikuje,“ dodává Kristýna Samková.

Vize značky Passerinvest: Passerinvest je přední český stavitel, který vnímá rozvoj města

v širším kontextu s ohledem na udržitelnou prosperitu i budoucí potřeby obyvatel. Buduje dobré vztahy všude tam, kde působí.

Nová komunikační linie a grafická identita vznikla ve spolupráci s reklamní agenturou BeefBrothers. „Cílem bylo vedle modernizace vizuální identity také zjednodušení systému značek, které společnost používá. Zároveň těsněji propojit Passerinvest a Brumlovku. Vizuální styl obou značek tak hodně pracuje s elementem tečky a grafickými prvky odvozenými od půdorysů budov na Brumlovce, ze kterých ale tvoříme tvary rostlin, ptáků nebo třeba srdce. Chtěli jsme obě značky polidštit a zároveň podpořit nový positioning značky Passerinvest, který se posouvá od standardního developera ke staviteli, který dlouhodobě pečuje o městský prostor.  Také proto například logotyp Brumlovky vychází z rodiny fontů Jaroslav inspirovaných odkazem Jaroslava Sutnara, současníka například Josefa Gočára,“ doplňuje Ondřej Drábek z BeefBrothers.   

www.brumlovka.cz

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.