2. 7. 2008

BB CENTRUM OBOHATÍ SPOLEČENSKÉ CENTRUM

Společenské centrum, jehož investorem je občanské sdružení Maranatha, získalo stavební povolení a v současné době probíhají přípravné stavební práce. Budova, pro níž jsou typické dlouhé čisté linie, jež jsou ozvláštněny skleněnými průhledy, bude mít dvě nadzemní podlaží. Budova o 2 200 m2 bude sloužit jak potřebám školky, tak i Církvi adventistů sedmého dne (CASD), která zde bude mít své centrum. To se nachází ve východní části budovy a zahrnuje sál přes dvě podlaží, klubovny a technické a sociální zázemí. Tato část je pak proskleným atriem propojena se západní části, v němž má své zázemí správce budovy a kazatel.

Do západní části je pak umístěna také mateřská školka Elijáš, která zde má dvě třídy, sociální příslušenství, jídelnu a jejíž nedílnou součástí je i zahrada, která je navržena u jižního vstupu do budovy. Tato školka je výjimečná především tím, že pro děti připravuje program, který je nejen zábavný, ale také výchovný a to v duchu křesťanských hodnot.

Křesťanská mateřská škola Elijáš poskytne vzdělání a výchovu cca 40 dětem ve věku od 3 do 6 let. Zřizovatelem bude České sdružení CASD a provoz MŠ bude zahájen 1. 9. 2009.

Autorem návrhu Společenského centra je architektonická kancelář Aulík Fišer architekti, generálním dodavatelem pak společnost PSJ, a.s.

Radim Passer, člen představenstva společnosti PASSERINVEST GROUP, k této výstavbě dodává: „Jsem Pánu Bohu vděčný, že do BB Centra přibude právě Společenské centrum, neboť lidé se v této hektické době mohou na chvíli zastavit a zamyslet se nad hodnotami, které nás přesahují – a právě to jim vedle různých přednášek a aktivit pro celou rodinu Společenské centrum umožní.“

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.