10. 2. 2007

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA GAMMA OČIMA ARCHITEKTA

Administrativní budova Gamma je největším objektem z dosud postavených budov BB Centra. Nachází se v prostoru „BB Centra – Jih“ za budovou Beta a sportovním a obchodním centrem Brumlovka, které je v současnosti ve výstavbě. Dotváří doposud chybějící jižní nároží BB Centra a sousedí přímo s radiálou 5. května, což Gammě zajišťuje vynikající vizibilitu. S ulicí Vyskočilova, po jejíž obou stranách se areál BB Centrum rozkládá, je propojena pěší zónou s rozsáhlou parkovou zelení.

Objekt Gamma je největším z dosud stojících objektů BB Centra Jih. Jeho velikosti odpovídá i určitá složitost v tvaru a prostorech, aby měřítko objektu bylo příjemné v kontextu okolí i pro jeho uživatele. To umožnilo navrhnout více než 16 druhů fasád. Členitý tvar budovy také vytváří neopakovatelný dojem z každé její strany. „U administrativní budovy tohoto standardu není problém zajistit moderními plášti absolutní ochranu vnitřních prostor kanceláří, Gamma ale bere ohled na svoje okolí a řeší možný odraz hluku od jejích plášťů,“ říká Jan Aulík ze Studia A. „Zadáním pro fasády přiléhající k ulici 5. května bylo eliminování odrazu hluku na protilehlé bytové domy přes komunikaci 5. května. Výsledkem řešení bylo ve spolupráci s experty na akustiku vytvoření zvukově pohltivé fasády, půdorysně zakřivené, členěné do jednotlivých šupin a současně velmi individuální a zajímavé architektonické formy,“ dodává architekt Jan Aulík.

Pozice Gammy přímo u ulice 5.května ovlivnila i základní dispoziční koncept domu při vytváření systému různě chráněných venkovních i vnitřních prostor. Rozlehlá vnitřní dvorana nabízí parkové plochy s posezením a vodní plochou v naprostém odstínění od hluku z ulice 5. května. Zeleň hraje důležitou roli v konceptu celého objektu. Kromě zeleně ve výše uvedené dvoraně jsou navrženy další zelené plochy určené k relaxaci zaměstnanců na střešní terase nižšího z obou objektů. Střešní zahrada také nabízí krásný výhled na Prahu.

Prosklenému atriu dominují panoramatické výtahy, jednací místnosti zasahující do atria přes dvě nadzemní podlaží a štíhlé lávky spojující obě části budovy. V prostoru vstupního atria jsou kromě hlavní recepce budovy navrženy i oddychové plochy s živými stromy, vstup do gastronomického provozu a espresso. V prostoru krytého atria jsou použity přírodní materiály, kámen na podlahu a dřevo na různé obklady, aby byly v rovnováze velké prosklené plochy s teplejšími materiály.

Budova má 10 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Objekt Gamma je projektován obdobně jako ostatní administrativní budovy protějšího BB Centra ve standardu soudobé vyspělé administrativní budovy s příslušnou kvalitou osvětlení, nuceného větrání a chlazením vnitřního prostředí. Převažující funkce objektu Gamma je administrativní, v přízemí je kromě vstupních partií objektu francouzská restaurace, kavárna a drobné obchodní plochy.

STUDIO A, s. r. o., ing. arch. Jan Aulík 
Ing. arch. Jan Aulík je autorem většiny budov v BB Centru, konkrétně projektoval budovy B, C, Office Park, Residence, Alpha, Beta, právě dokončenou budovu Gamma a budovy E a Brumlovka, které jsou ve výstavbě. Spolupráce jeho architektonické kanceláře se společností Passerinvest Group je dlouhodobá, trvá již od roku 1993, kdy Studio A zvítězilo v první urbanistické soutěži na projekt BB Centrum.

STUDIO A je architektonická kancelář působící v celém spektru projektové činnosti od urbanismu přes různé typologické druhy objektů (zejména administrativní a bytové), rekonstrukce až po interiéry. Projektovou činnost zajišťuje od přípravy území až po spolupráci při realizaci staveb v roli generálního projektanta s odpovědností za veškeré projekční práce a inženýring. Kancelář byla založena roku 1990 ing. arch. Janem Aulíkem (narozen v r. 1958, absolvent FA ČVUT, od roku 1993 autorizovaný architekt v České komoře architektů).

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.