26. 5. 2005

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BETA OČIMA HLAVNÍHO ARCHITEKTA

Mladší sestra sousední ALPHY se v něčem odlišuje od své starší sestry, ale je zřejmé, že jsou ze stejné rodiny. BETA stojí uprostřed nově vzniklé městské struktury a kromě ulice Vyskočilovy není v přímém kontaktu s původním prostředím. Nesousedí se staršími objekty ani přímo s radiálou 5. května. Kromě ulice Vyskočilovy ji u jedné strany obklopuje pěší zóna areálu Jih, která povede k budově GAMMA, z druhé strany pruh parkové zeleně budoucího hlavního parku BB Centra Jih a konečně sousedí s objektem GAMMA, který je nyní ve výstavbě. Jinými slovy: BETA má to štěstí, že je v prostředí, které je k ní přátelské. V okolí, které je rovnoměrně kvalitní, může být příjemně otevřená do všech stran. Protože se nemusí vyrovnávat s žádnými omezujícími a zatěžujícími vlivy, nemá hlavní a vedlejší fasády, všechny fasády mají stejný význam a stejnou architekturu, a v tom já vidím jednu z kvalit této budovy. (ALPHA je naproti tomu výrazně ovlivněna těsnou blízkostí dálnice, která ji „natahuje“. Musela se přizpůsobit fasádou, která má například nižší okna atd.) Fasáda vytváří stejnoměrně kolem celé BETY určitou strukturu, která není samoúčelnou grafickou hrou, ale je obrazem strukturování vnitřního prostředí domu. Různé výšky parametrů, oken i jejich nadpraží vytvářejí optimální osvětlení pro různé zóny kombinovaných kanceláří a současně určitou přehlednost a orientaci pro eventuální velkoprostorové halové kanceláře. Venkovní žaluzie (centrálně i individuálně ovládané) scelují okenní otvory s pevnou fasádou a zesilují dojem, že BETA je jeden veliký kompaktní celek.

Objekt BETA svým konickým tvarem uzavírá areál ze severozápadu směrem k plochám parkové zeleně, do ulice Vyskočilovy je orientována svojí nejkratší fasádou. V přízemí této uliční fasády je vytvořeno skutečné městské prostředí ve formě veřejně přístupné pasáže, ze které vedou vchody do obchodů a restaurací.

Vnitřní prostory jsou osvětleny systémem dvou atrií – zastřešeného a otevřeného. Atria mají štíhlý tvar, připomínající vnější obrys domu, a vzájemně se dotýkají v prosklené stěně, kde přechází atrium zasklené v atrium otevřené. Prostory obou atrií se z různých pohledů, po obvodu jejich ateliéru a zejména z přízemí objektu, sčítají a vytvářejí různé prostorové variace. Obě atria jsou tedy po výšce opticky propojena, odděluje je pouze prosklená fasáda se slunolamem, podél níž prochází lávka, jež spojuje východní a západní část budovy. Efekty prostoru a jím pronikajícího světla využívá zejména vstupní prostor lobby se stromy. Do tohoto prostředí je orientováno gastro zařízení pro zaměstnance. BETA kromě tohoto základního vybavení pro stravování zaměstnanců nabízí ve svém přízemí také první skutečnou restauraci v BB Centru, přístupnou samozřejmě i veřejnosti. V prostoru skrytého atria jsou použity přírodní materiály – kámen na podlahu a dřevo na různé obklady, aby byly v rovnováze velkoprosklenné plochy oken a světlíků s teplejšími materiály.

V posledním podlaží je umístěna terasa přístupná pro všechny, kdo sídlí v objektu. Zatímco sousední ALPHA nabízí na své střeše velmi přírodní prostředí horského typu – a to jak typem zeleně, tak i povětrností – terasa BETY má velmi městský ráz. Boky terasy jsou chráněny vysokými skleněnými stěnami a lidé zde mohou relaxovat na čerstvém vzduchu i v horším počasí.

Budova BETA má 9 nadzemních a 3 podzemních podlaží. Objekt je projektován obdobně jako ostatní administrativní budovy BB Centra – ve standardu soudobé vyspělé administrativní budovy s příslušnou kvalitou osvětlení, nuceného větrání a s chlazením vnitřního prostředí. Převažuje funkce administrativní, nicméně v přízemí budovy jsou kromě vstupních partií také restaurace a drobné obchodní plochy.

Ing. arch. Jan Aulík je autorem většiny budov v BB Centru, konkrétně projektoval budovy B, C, Office Park, Residence, Alpha a nově postavenou budovu Beta. Spolupráce jeho architektonické kanceláře se společností Passerinvest Group je dlouhodobá, trvá již od roku 1993, kdy Studio A zvítězilo v první urbanistické soutěži na projekt BB Centrum.
„Je to výhoda, když vztah trvá tak dlouho, protože se vzájemně známe a důvěřujeme si. Od začátku jsme byli naladěni na stejný způsob uvažování,“ říká Jan Aulík a dodává: „I díky tomu se domy v BB Centru – a týká se to i Bety – velmi málo liší ve své konečné podobě od toho, jak byly navrženy v prvních skicách. Ne u všech klientů – investorů to funguje takto hladce. Myslím si, že je to jen na škodu věci, když se návrhy musí razantně, dodatečně upravovat. Passerinvest Group pro nás není zprostředkovatelem nějakého nátlaku. Budova musí především vyhovovat své administrativní funkci, a to si uvědomuji já stejně jako developer.“

STUDIO A, s. r. o., ing. arch. Jan Aulík 
STUDIO A je architektonická kancelář působící v celém spektru projektové činnosti od urbanismu přes různé typologické druhy objektů (zejména administrativní a bytové), rekonstrukce až po interiéry. Projektovou činnost zajišťuje od přípravy území až po spolupráci při realizaci staveb v roli generálního projektanta, s odpovědností za veškeré projekční práce a inženýring. Kancelář byla založena roku 1990 ing. arch. Janem Aulíkem (narozen v r. 1958, absolvent FA ČVUT, od roku 1993 autorizovaný architekt v České komoře architektů).

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.