13. 9. 2022

96 % lidí je s lokalitou Brumlovka spokojeno – rekordní účast i maximální spokojenost s lokalitou

Společnost Passerinvest Group, a.s. (dále jen Passerinvest), která stojí za rozvojem moderní pražské čtvrti Brumlovka, letos opět provedla online průzkum mezi zaměstnanci firem sídlících na Brumlovce. Dotazníkového šetření se zúčastnilo rekordních 3 290 respondentů. Ti v průzkumu projevili velkou spokojenost především s dopravní dostupností, veřejným prostranstvím i občanskou vybaveností. Z průzkumu také vyplynulo, že od posledního výzkumného šetření, které proběhlo v roce 2016, stoupla spokojenost zaměstnanců s lokalitou Brumlovka téměř o 30 procentních bodů. Za každý vyplněný dotazník společnost Passerinvest darovala 50 Kč na charitu dle výběru respondenta. Celkem se tak vybralo 164 500 Kč na charitativní spolky – Nadace Help Ukraine, Letokruh a Sue Ryder v Praze 4. Zpracovatelem tohoto průzkumu byla marketingová agentura STEM/MARK.

S lokalitou Brumlovka je spokojeno 96 % zaměstnanců 

Kultivace veřejného prostoru, kde se dbá na šetrné zacházení s vodou, teplotní regulaci pomocí velkého podílu zeleně a vodních prvků, je v podnikatelské DNA společnosti Passerinvest. Není proto divu, že podle provedeného průzkumu zaměstnanci v lokalitě rádi tráví také volný čas. Mezi nejlépe hodnocená místa na Brumlovce patří střešní terasy a Baarův park, kde mohou lidé relaxovat v krásném přírodním prostředí. Jako velký přínos pro lokalitu je hodnocen také místní wellness a fitness klub Balance Club Brumlovka. Pro veřejné aktivity je klíčové Náměstí Brumlovka, kde se pravidelně pořádají oblíbené street food festivaly, hudební koncerty či vinobraní. Brumlovka nabízí také široké spektrum občerstvovacích zařízení od restaurací, bister, kaváren až po moderní kantýny. Ty jsou dle průzkumu nejvíce preferovanou volbou způsobu stravování. Oblíbené jsou nicméně i místní restaurace a bistra s různorodou nabídkou.

Velmi důležitá je také občanská vybavenost, která je přímo v lokalitě vždy v docházkové vzdálenosti. Průzkum ukázal, že mezi nejvíce navštěvované obchody a služby na Brumlovce jsou potraviny, drogerie, pošta a lékárna.

„První průzkum v lokalitě jsme zrealizovali už v roce 2001 a letos již proběhl šestý v řadě. Jsme velmi mile překvapeni, kolik pozitivní zpětné vazby se nám prostřednictvím dotazníků dostalo. Od roku 2016, kdy proběhl poslední takto velký průzkum, spokojenost na Brumlovce vzrostla o téměř 30 procentních bodů. To považujeme za opravdu velký úspěch vzhledem k vysokým nárokům zaměstnanců na pracovní prostředí. Požadavky na kvalitu pracovního prostředí za poslední roky, kdy pandemie přinesla větší procento práce z domova, tak obecně nepochybně vzrostly. Přesto jsme dosáhli větší subjektivní spokojenosti lidí, než tomu bylo před pandemií. Díky této zpětné vazbě víme, kde se ubíráme správným směrem a kde je případný podnět pro další rozvoj,“ doplňuje Kristýna Samková, vedoucí marketingu a PR, Passerinvest Group, a.s.

MHD i kyvadlová doprava je další silnou stránkou Brumlovky

Průzkum ukázal, že nejčastěji využívaným dopravním prostředkem na Brumlovku je městská hromadná doprava a místní kyvadlová autobusová doprava. S kyvadlovou dopravou je spokojeno 94 % dotazovaných, kteří nejčastěji velmi pozitivně hodnotí čistotu vozů, dostatečnou kapacitu autobusů a intervaly spojů. Při porovnání výsledků s předchozími průzkumy se ukázal významný nárůst spokojenosti až o 20 procentních bodů.

S parkováním je spokojeno 78 % řidičů

Pro ty, kteří se na Brumlovku dopravují autem, jsou zřízena venkovní i podzemní parkování v každé budově. Podzemní parkování využívá 86 % dotazovaných, kteří na Brumlovku dojíždějí autem. S parkováním je celkově spokojeno 78 % zaměstnanců, kteří jej v této lokalitě využívají. Kladně je hodnocena dostupnost parkovacích míst i komfort při samotném parkování.

Je zcela neobvyklé, aby v průzkumu týkajícího se parkování v Praze vyšly pozitivní výsledky. To, že jsou parkovací možnosti na Brumlovce tak kladně hodnoceny, je opravdu překvapivě dobrý výsledek,“okomentoval tyto výsledky Jan Tuček, ředitel STEM/MARK.

Zajímavé výsledky přinesl průzkum také ohledně lokality, ze které se zaměstnanci na Brumlovku dostávají. Ukázalo se, že při porovnání výsledků s předchozím průzkumem (v roce 2016) se lidé pracující na Brumlovce místem svého bydliště v průměru přiblížili k místu, kde pracují. V každém případě se ukazuje, že koncept Brumlovky jako plnohodnotné moderní městské čtvrti přispívá k postupnému vytváření onoho ideálního „města krátkých vzdáleností“, ve kterém klesají nároky na dopravu i ztráty času neproduktivně tráveného v dopravních prostředcích.

K nejoblíbenějším společenským akcím patří food festivaly a trhy

Brumlovka se stává také čím dál oblíbenějším místem pro volnočasové aktivity a kulturní vyžití. V areálu se často pořádají kulturní, sportovní a společenské akce. K nejoblíbenějším patří akce zaměřené na gastronomii a tradiční trhy, které navštěvují 4 z 5 dotazovaných. Za nimi následují koncerty, vinobraní, letní kina či cestovatelské večery.

Výsledky průzkumu Brumlovka 2022 jsou ke stažení zde.

Více informací a fotografie v tiskové kvalitě Vám poskytne

Kristýna Samková

Head of PR and Marketing department

Kamila Žitňáková

Crest Communications a.s.

PASSERINVEST GROUP, a. s.

Passerinvest Group (dále Passerinvest) je ryze český stavitel a investor. Společnost byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov, rezidenčních objektů i občanské vybavenosti.
Passerinvest je jako odpovědný urbanistický developer od roku 1998 spojován převážně s Brumlovkou (BB Centrum) v Praze 4, která je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dalším významným projektem v portfoliu společnosti jsou Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalých jatek areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým parkem, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní funkci. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou součástí vize společnosti Passerinvest, která si díky svému odpovědnému přístupu vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, zákaznický přístup a také zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí.