6. 5. 2021

Tenisové kurty na rohu ulic Vyskočilovy a Michelské – fakta

Vážení spoluobčané,

dovolím si využít tento prostor a vnést do debaty kolem Tenisových kurtů na rohu ulic Vyskočilovy a Michelské více faktů. Jsem u projektu od samého počátku včetně prvních setkání s Tenisovým klubem LTC, a proto bych zde chtěl sdělit, pro posouzení celkové situace, několik důležitých informací, které byly možná pozapomenuty.  

Se zástupci Tenisového klubu jsme v dlouhodobém kontaktu od roku 2005. V průběhu let jsme vnímali, že současný areál má řadu handicapů, které se podepisují na klesající úrovni klubu a úbytku členů. V roce 2015 se naskytla příležitost, v souvislosti s prodejem Michelských pekáren, odkoupit prostor jejich bývalého parkoviště. V roce 2016 jsme Tenisovému klubu LTC učinili nabídku a členská základna ji přijala. Podstatou nabídky je vybudování nového tenisového areálu s 8 hřišti, nafukovací halou pro dvě z nich, s klubovnou včetně zázemí pro správce a hráče, moderním technickým zázemím pro údržbu a vlastním parkovištěm. Součástí nabídky je i finanční příspěvek pro další nezávislé fungování klubu včetně podpory rozvoje mládežnického tenisu, který v současných podmínkách není možný. Za takto vybudovaný areál a příspěvek Tenisový klub smění areál stávající, jinak zůstane jeho vlastníkem i nadále. Veškerá rozhodnutí klubu byla učiněna řádně pod notářským dohledem a podrobná smlouva s Tenisovým klubem o výše uvedeném postupu byla podepsána v prosinci 2016.

Na základě rozhodnutí členské základny Tenisového klubu o přijetí nabídky na vybudování nového areálu podal Tenisový klub LTC v září 2016 podnět ke změně územního plánu pro stávající areál, který byl odeslán na Úřad městské části Praha 4 a Magistrát hlavního města Prahy.

O tomto kroku a jeho souvislostech jsme průběžně informovali všechny kompetentní osoby tehdejšího vedení radnice Prahy 4 včetně pana starosty P. Štěpánka, pana místostarosty L. Zichy a paní radní A. Rejchrtové, odpovědné za územní rozvoj.

Snažili jsme se informovat i veřejnost a např. v roce 2017 z iniciativy paní Alžběty Rejchrtové podnikli společnou participativní pochůzku za účasti místních občanů paní Benešové, paní Šlemínové, sociálního antropologa pana Hanuse a pana architekta Krupauera. Zde jsme mimo jiné informovali o v té době připravovaných projektech jako např. bytovém domě  Oliva s Olivkou, novém náměstí před Brumlovkou s kapacitním přechodem přes Vyskočilovu ulici, diskutovali jsme možná dopravní řešení na Michelské – nový přístup k autobusové  zastávce po chodníku od křižovatky Ke Kačerovu, nový přechod přes Michelskou, úpravy parteru a veřejného prostoru okolo Budovy A (pův. Eurotel) a Budovy B (pův. Money Bank) a také o podaném podnětu ke změně ÚP Tenisovým klubem LTC a principech uvažované výstavby na  tenisových kurtech.

Vlastní proces pořizování změny ÚP je upraven Stavebním zákonem a má přesně daná pravidla s opakovanou demokratickou kontrolou formou hlasování Zastupitelstva hlavního města.

Pro přehlednost:

• Zastupitelstvo hl. m. Prahy musí rozhodnout o vlastním pořízení změny – stalo se: 14. 6. 2018.
• Zastupitelstvo hl. m. Prahy musí schválit tzv. Návrh zadání změny ÚP na základě předcházejícího projednání podkladů s dotčenými  orgány st. správy, městskou částí a veřejností – stalo se: 12. 12. 2019 (na základě vyžádání byli před jednáním Zastupitelstva osobně  předsedou Tenisového klubu LTC informování členové Rady hl. m. Prahy včetně pana primátora o podrobnostech probíhající
změny ÚP včetně podmínek vybudování nového tenisového areálu a principech zástavby v prostoru stávajících kurtů).
• Zastupitelstvo hl. m. Prahy musí rozhodnout o Návrhu změny ÚP na základě předcházejícího projednání podkladů s dotčenými
orgány st. správy, městskou částí a veřejností – probíhá ve dvou kolech – nyní v tzv. Společném projednání, po jeho vyhodnocení  bude následovat (pravděpodobně na podzim) v tzv. Veřejném projednání. Pak bude vše vyhodnoceno a rozhodnuto zastupiteli.

Na závěr bych rád zdůraznil, a vnímám to i z roviny osobní odpovědnosti, dvě podstatné věci:

• Od samého počátku o našem záměru na stávajících Tenisových kurtech otevřeně informujeme, včetně nutnosti splnění základního  předpokladu – vybudování nového tenisového areálu s celoročním provozem, který intenzivně připravujeme a chtěli bychom  zahájit stavbu nových kurtů v letošním roce.
• Proces pořízení změny ÚP je procesem striktně demokratickým, který je definován Stavebním zákonem. V několika kolech v něm  musí demokratickou volbou rozhodnout zvolení zastupitelé, nedá se nijak obcházet a volení zastupitelé získají vždy patřičné množství  informací, aby mohli učinit kvalifikované a odborné rozhodnutí.  

Věřím, že výše uvedené řádky dostatečně popisují a vysvětlují elementární informace o procesu probíhající změny územního plánu na tenisových kurtech. A nadále jsme samozřejmě připraveni poskytovat příslušné informace všem, kteří o ně projeví zájem.

S úctou
Martin Unger, technický ředitel Passerinvest Group, a.s.