4. 5. 2020

Rozvoj města a přidaná hodnota

O rozvoji města se toho v  posledních letech řekla a napsala spousta, nicméně debata, pokud se to tak dá vůbec nazvat, je nesmírně mělká, účelová, neodborná, politicky destruovaná a zní asi takto: „Nějaký developer tady zase chce něco postavit, aby si na tom namastil kapsu!“.

Měli bychom si uvědomit elementární smysl a podstatu rozvoje, který je základním kamenem ekonomického a společenského fungování každého města či obce, Prahu nevyjímaje. Co si lze představit pod pojmem rozvoj? Proč je tak důležitý pro fungování města? Proč je nutné definovat dlouhodobou vizi v kontextu rozvoje města i státu?

ROZVOJ MĚSTA PŘINÁŠÍ STABILITU – dostatečné kapacity pro naplnění základních funkcí města:

• byty k prodeji i pronájmu,

• prostory pro výkon pracovní činnosti,

• občanskou vybavenost – školy, školky, univerzitní kampusy, nemocnice, domovy pro seniory…, • dopravní, inženýrskou a komunikační infrastrukturu,

• zázemí pro sport – hřiště, stadiony, sportovní haly, • zázemí pro odpočinek a oddych – parky, muzea, kulturní zařízení, koncertní sály…

EKONOMICKOU DYNAMIKU:

• rozvojová investiční aktivita, jejíž multiplikační efekt ve stavebnictví (tj. působení stavebních zakázek na celkový rozvoj produkce domácí ekonomiky) je jeden z nejvyšších v rámci celé ekonomiky ČR a činí 3,09, přináší významné finanční prostředky. Tzn., že každá zde investovaná 1 Kč přináší celkový efekt pro hospodářství napříč obory ve výši 3,09 Kč!

Příklad: MULTIPLIKAČNÍ EFEKT VE STAVEBNICTVÍ

Položka                                                                                                                                 Hodnota (zaokrouhleně)

Multiplikační efekt stavebnictví na zvýšení produkce ČR                                                                               3,09

Multiplikační efekt BB Centra na zvýšení produkce ČR (16 mld. investic)                 bezmála 50 mld. Kč

Multiplikační efekt moderní pražské kancelářské výstavby                                                                             

na zvýšení produkce ČR (3,69 mil. m2 )                                                                                    zhruba 500 mld. Kč

KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

• s  novými projekty přichází výrazně vyšší kvalita městského prostředí. Standardy legislativní i společenské dynamicky posunuly nároky na kvalitu nejen vlastních staveb, ale stejně tak na jejich bezprostřední okolí včetně velkého důrazu na veřejný prostor, který se stává integrální součástí každého nového projektu.

PŘIDANOU HODNOTU – PROSPERITU:

• rozvojová investice není jen stavbou, ale především se stává trvalou hodnotou, která vytváří pracovní příležitosti v nejrůznějších oborech s vysokou přidanou hodnotou generující dlouhodobé daňové a sociální odvody do veřejných rozpočtů. Jejich prostřednictvím a samozřejmě podle jejich výše může společnost naplňovat všechny své ambice ve školství, vědě, sociálním a důchodovém zabezpečení, zdravotnictví, obraně, kultuře, sportu, • prosperita společnosti je založena na objemu prostředků, které je tato společnost schopna vyprodukovat.

Příklad: MZDOVÉ ODVODY

Položka                                                                                                                                     Hodnota (zaokrouhleně)

ZAMĚSTNANEC / PRAHA / MĚSÍC                                                                                                                 

Komplexní odvod za 1 zaměstnance měsíčně                                                                                        25 500 Kč

ZAMĚSTNANEC / PRAHA / ROK                                                                                                                                     

Komplexní odvod za 1 zaměstnance ročně                                                                        bezmála 306 000 Kč

ZAMĚSTNANCI / BB CENTRUM / ROK                                                                                                             

Komplexní odvody za zaměstnance v BB Centru ročně (12 000 zam.)                     bezmála 3,7 mld. Kč

Počet průměrných ročních důchodů,                                                                                                                   

které pokrývají komplexní odvody zaměstnanců BB Centra                                                                   23 000

ZAMĚSTNANCI / PRAHA / ROK                                                                                                                               

Komplexní odvod za zaměstnance moderních kanceláří v Praze                                                               

ročně (3,69 mil. m2 / 14 m2 na osobu = 264 000 zaměstnanců)                                   bezmála 81 mld. Kč

CO JE VIZE A PROČ POTŘEBUJEME PLÁNOVAT?

Proč je nutné plánovat? Protože chceme prosperující společnost! A co je prosperující společnost? To je právě Vize, kterou si společnost musí definovat! Jsou lidé, kteří mají určitý dar a jsou schopni vizi definovat intuitivně. Je také řada odborníků, kteří na základě empirických dat dokáží definovat vizi, či zjednodušeně řečeno dlouhodobé cíle. Každopádně bez vize, ať ji s  veškerou odpovědností připraví kdokoliv, a bez dlouhodobého strategického plánování, jak jí dosáhnout, budeme pouze přežívat, vyjídat podstatu a žít ze dne na den. Kde skončíme při tomto uvažování, není těžké uhodnout. Přesto se současná společnost velmi často k tomuto chování uchyluje, protože má pocit, že už není nutné dál nic vytvářet, rozvíjet, vylepšovat, zdokonalovat, jako by se bála sebe sama i budoucnosti. Jen si užívat dosažených statků nestačí, podstata se rychle vyčerpá.

Přesně těchto chyb se Praha dopustila před lety, a co nám dnes chybí?

• Byty

• Dopravní infrastruktura, záchytná parkoviště P+R

• Kapacitní MHD – nové linky metra/příměstská železnice a jejich přestupní vazby

• Občanská vybavenost – školky, nové nemocnice, domovy pro seniory

• Nabídka pracovních příležitostí v některých městských částech

Zní to už jako klišé, ale musíme definovat novou Vizi pro Prahu. Pokusů v minulosti i současnosti proběhlo a probíhá několik. Všechny ztroskotávají na přílišné komplikovanosti, nesrozumitelnosti, politikaření, a především na strachu najít odvahu podívat se zpříma do tváře realitě, přiznat si ji a nebát se podívat do budoucnosti. Vyprchal elán a nadšení z porevolučních let, ale to neznamená, že schopnosti a vůle ve společnosti nejsou, jen si je musíme znovu uvědomit, podpořit a nechat projevit. Ambicí tohoto článku není ve zkratce napsat Vizi pro Prahu, ale otevřít debatu o klíčových otázkách, které povedou ke společnému cíli, k rozvoji města!