1. 4. 2021

Otevřený dopis MČ Praha 4

STAROSTKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 – IRENA MICHALCOVÁ

1. NÁMĚSTEK PRIMÁTORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY – PETR HLAVÁČEK

Vážená paní starostko, Vážený pane 1. náměstku,

otevřený dopis jistě není obvyklou formou komunikace. Nezvyklá situace mě ale nutí volit cesty, po kterých se obvykle nevydávám.

V souvislosti s procesem pořizování změny územního plánu v Michli na pozemcích tenisových kurtů došlo k situaci, kdy se někteří lidé snížili k chování, které je daleko za hranicí slušnosti.

Nepřípustný nátlak na orgány samosprávy, pomluvy a agresivní výpady vůči sousedům, kteří se rozhodli podpořit rozvoj naší čtvrti. Ti přitom jen projevili názor odlišný od názoru malé skupinky tzv. aktivistů. Tedy lidí, kteří sami vlastní názor neváhají prosazovat s vervou bouracího kladiva.

Naše společnost i já osobně jsme se již před časem rozhodli spojit svůj osud s Brumlovkou. Budujeme zde plnohodnotnou městskou čtvrť. Vedle kancelářských budov jsme vystavěli bydlení, parky, sportoviště, dětská hřiště, školku nebo školu. Tam bez předsudků a za dotované školné přijímáme i děti našich sousedů.

Plány zodpovědného stavitele nemohou být nikdy omezené horizontem jednoho nebo dvou let. Musí hledět daleko do budoucnosti. Úvahy nad rozvojem lokality se nemohou také omezovat jen na území, kde stojí neživé budovy. Musí se zaměřovat na město jako celek a na lidi, kteří v něm žijí anebo teprve žít budou. Roky se snažíme být dobrým sousedem pro celé okolí. Diskutovat se všemi o tom, jak bychom měli město rozvíjet a co rozvoj přinese jednotlivým skupinám obyvatel, samosprávě i celé zemi. Protože zvelebování jedné čtvrti se dříve či později projeví i ve čtvrtích okolních, a nakonec v celé Praze.

Jen člověk, který dokáže na život pohlížet v širších souvislostech, chápe, že administrativní budova na jednom konci města znamená možnost vybudovat rezidence na konci opačném. Konzervování současného stavu znamená, že našim dětem zanecháme mrtvé město, kde budou třeba jen obtížně hledat bydlení pro své rodiny.

Vést dialog v mezích slušného chování jsme připraveni vždy a také ho vedeme. Jsme připraveni vyjít vstříc sousedům, které rozvoj místa nějakým způsobem omezí. Například novým sportovištěm, lávkou přes frekventovanou dopravní tepnu nebo komunitním centrem. Nemůžeme ale beze slova přihlížet tomu, jak menšina obyvatel šikanuje jiné, ačkoliv nás takové chování zprvu zanechalo v němém úžasu.

Chceme přispět nejen k rozvoji tohoto města, ale i k rozvoji lidské společnosti a demokracie. Zdá se, že existuje řada lidí, kterým leží na srdci víc vlastní domnělá popularita a prosazování názoru vystavěného na chatrné konstrukci mylných předpokladů než osud ostatních lidí.

Naše dveře budou vždy otevřené pro každého, kdo chce o směřování Prahy diskutovat. I tehdy, pokud na něj má jiný názor. Základním předpokladem pro takový dialog je ale slušnost a otevřenost. Nikoli pomluvy a agresivní nátlak z pološera sociálních sítí či SMS zpráv.

Vážená paní starostko, vážený pane 1. náměstku, dovoluji si Vás s výše uvedeným varovným poselstvím požádat o schůzku, abychom společně našli cestu, jak dělat město lepším, a zároveň chránili před šikanou lidí s odlišným názorem.

S úctou,

Radim Passer, zakladatel Passerinvest Group, a.s.

————————————————————————————————————————————

CO ZNAMENÁ VÝSTAVBA NA TENISOVÝCH KURTECH PRO OSTATNÍ?
[roh ulic Vyskočilovy a Michelské)

VZNIKNE:
• 886 pracovních pozic při výstavbě
• 827 nových pracovních míst po dokončení

STÁT ZÍSKÁ DO ROZPOČTU:
• 27 327 měsíčních platů zdravotních sester během výstavby
• 885 ročních platů učitelů každý rok po dokončení

MICHLE BUDE BEZPEČNĚJŠÍ A ZDRAVĚJŠÍ:
• Vznikne lávka přes Michelskou ulici
• Rozšíří se chodníky a přibude zeleň
• Vznikne bezbariérový přístup na dětské hřiště v Parku Brumlovka
• Postaví se nový tenisový areál s celoročním provozem a zázemím pro rozvoj mládeže

————————————————————————————————————————————