28. 6. 2021

Iniciace: Rozvoj staveb pro republiku bohatší 2021

Co Vás vedlo k vytvoření iniciace Rozvoj staveb pro republiku bohatší?

Stručná odpověď by zněla obava ze směřování naší země k bankrotu, nicméně takhle jednoduché to není. 

Víte, v naší práci se téměř třicet let věnujeme kvalitnímu městskému urbanismu, rozvoji staveb, veřejného prostoru, rekultivací zeleně i zdravému přístupu k životu z pohledu dlouhodobé udržitelnosti a s těmito ideami realizujeme rozvoj nemalé části Prahy 4, Brumlovky. Přestože je hezké a fungující město vepsané do naší firemní DNA, neustále se setkáváme se zkratkovitým a populistickým výkladem výstavby jako byznysu, kde developer zdražuje bydlení, vydělává nehorázné prostředky a ničí životní prostředí atd. Jenže my si uvědomujeme nebezpečí, že s touto rétorikou směřuje naše země přinejlepším mezi druhořadé evropské státy. 

Pokud se na téma developmentu podíváte objektivně a do větší hloubky, zjistíte, že bez rozvoje, včetně toho měst a obcí, jako národ jen chudneme, a to nejen ekonomicky. Důsledky tohoto proti rozvojového nastavení společnosti vidíme například v drahotě bydlení všichni. Rozvoj staveb přitom reprezentuje obrovský potenciál a zdroj bohatství celé společnosti, žel to z nějakého důvodu nezaznívá ve veřejném prostoru, i když by mělo. Pro nás není obava ze směřování země k bankrotu vůbec nová. Vedla nás již k přípravě nové koncepce řešení dopravní infrastruktury v naší zemi, kterou jsme představili v červnu 2017 a na kterou navazujeme iniciací Rozvoj staveb pro republiku bohatší. Ta má být impulsem pro diskusi na téma stejně palčivé jako je dopravní infrastruktura.

Co bylo důvodem či podnětem ke vzniku této rozsáhlé, podrobné a odborné iniciace?

To je jednoduché. Jde nám především o to, aby naše země prosperovala a naše děti v ní chtěly žít, a to bez rozvoje dopravní infrastruktury nepůjde. Když jsme viděli, jak je tato oblast z hlediska plánování státem poddimenzovaná, rozhodli jsme se chopit iniciativy, přestože to není náš obor podnikání. Po 4 letech intenzivní práce na studii, seznamování veřejnosti s výsledky a diskusí s politickou reprezentací ČR a měst jsme dnes u cíle této naší společenské mise. Jako soukromý sektor cítíme povinnost prorepublikové myšlenky iniciovat, exekutiva je ovšem na státu, který již v tomto případě aktivní roli převzal a jeho příslušné instituce pracují na plánu rozvoje dálniční sítě i s ohledem na potenciální růst populace v ČR, což nás nesmírně těší. A to samé očekáváme od iniciace Rozvoje staveb pro republiku bohatší.

Proč tedy teď iniciace Rozvoje staveb pro republiku bohatší?

Protože nás čeká nelehká doba hledání zdrojů v době postpandemické. Rozvoj staveb byl a je významným zdrojem bohatnutí naší společnosti. Žel, je celospolečensky nastaveno, že „stavět“ znamená zlo. My si však jsme přínosu výstavby vědomi a hledali jsme cesty, jak seznámit společnost s reálnou nutností rozvoje staveb. Zadali jsme proto dvě nezávislé studie a po jejich dokončení nás samotné překvapilo, jak výrazné jsou výsledky ve prospěch společnosti a jak moc chudneme jako celý národ, když výstavbě z aktivistických důvodů bráníme. Věříme, že se seznámením veřejnosti s výsledky podaří zvýšit povědomí, že stavby jsou pro nás všechny požehnáním, takové pomyslné perpetuum mobile ekonomiky.

Na co přesně jste díky těmto studiím přišli? Co vás v těchto studiích překvapilo?

Potvrdilo se nám, že z každé 1 Kč investované do stavby se díky multiplikaci roztáčí ekonomika o 3,09 Kč. Co nás ovšem překvapilo, je skutečnost, že až 76 haléřů z každé investované koruny doputuje do státního rozpočtu. To v případě námi rozvíjené lokality Brumlovka (BB Centrum) v Praze 4 znamená, že z námi doposud investovaných 16 mld. Kč do státního rozpočtu doputovalo cca 12 mld. Kč, a to je ohromné číslo, které stát použil pro další rozvoj ČR a potřeby jejích občanů. Překvapením byla i výše ročního příjmu státu z fungující nemovitosti. Pokud vezmeme jako příklad naše kanceláře, pak pronajímatel utrží na nájmu do 5 000 Kč za m² ročně, nicméně stát na celém multiplikačním efektu získává až 20 tis. Kč ročně za každý m². Zjednodušeně řečeno stát z pěkné a fungující kanceláře v Praze získává 4x více než pronajímatel. Díky stavbám proto opravdu trvale bohatne každý občan této republiky. Pro příklad jenom pražské kanceláře takto „napumpují“ do státního rozpočtu ročně bezmála 70 miliard Kč, a představte si, kolik je to v celé naší zemi. Nebo kdyby jich bylo 2x tolik, jak by v porovnání se západní Evropou klidně mohlo být. Je třeba, abychom jako mnohé jiné státy pochopili, že rozvoj výstavby je takříkajíc perpetuum mobile blahobytu země.

Mohu se zeptat, proč jste vy osobně toto celé inicioval?

Jsem Pánu Bohu nesmírně vděčný, že žiji v této zemi, a budu velmi rád, pokud tu budou chtít pracovat a žít i moje děti. Zároveň beru jako svou osobní odpovědnost pro to něco udělat. A děkuji Pánu Bohu za to, že nám požehnal při naší práci natolik, abychom pro veřejnou službu měli dostatek financí i schopností, ale i moudrosti vytvořit s kolegy a partnery obě tyto iniciace.

Chtěl byste ještě něco dodat?

Jistě, to nejdůležitější. Chtěl bych tímto oslovit všechny odpovědné politiky. Oba ucelené materiály jsou volně dostupné a my jsme připraveni je s nimi diskutovat. Teď je opravdu na politicích, kterým záleží na naší budoucnosti, aby vzali tuto koncepci za vlastní a posunuli ji dále.

Video z konference s paní ministryní Klárou Dostálovou a panem Passerem, základní čísla iniciace i prezentace (studide) jsou k dispozici na stránce www.republikabohatsi.cz