1. 2. 2021

Dálnice, železnice, metro vs. Covid

V současné době, kdy je hlavním tématem a zároveň jmenovatelem všech ekonomických a společenských pohledů, řešení a rozhodování COVID, dovolím si trochu jiný pohled. Sice také s použitím ekonomického „Covid parametru“, nicméně s určitým odstupem, a především velice potřebným pohledem do budoucnosti.

V minulém roce jsme uvedli klíčová témata pro budoucí prosperitu České republiky, kterými je rozvoj dopravní infrastruktury, zejména v oblasti Dálniční sítě, Vysokorychlostních železničních tratí (VRT) a Metra hl.m. Prahy (podrobněji naleznete v říjnovém a listopadovém komenáři).

Vysvětlili jsme důvody a cíle, proč a jakým způsobem rozvinout současnou nedostatečnou Dálniční síť, abychom podpořili rozvoj regionů, vytvořili aglomerační okruh okolo Prahy a hlavnímu městu odlehčili, ale i zlepšili přeshraniční vazby do sousedních států; u Vysokorychlostních tratí (VRT) potřebu podpořit mobilitu pracovní síly, což opět pomáhá jak rozvoji regionu, tak ekologii díky odlehčení automobilové dopravě a současně vytváří provázanost v rámci evropské železniční vysokorychlostní sítě; u Metra v Praze potřebu pokrýt dynamický rozvoj metropole, ale i naplnění vize města krátkých vzdáleností, díky rozšířené schopnosti nabídnout opravdu kapacitní a komfortní městskou hromadnou dopravu s vazbou na příměstskou železnici, letiště a zefektivnění přepravních kapacit a tras cestujících vytvořením nové okružní linky E.

Proč ale toto vše zmiňujeme v souvislosti s COVIDem? Investiční náklady na tyto projekty se zdají astronomické, např. navržený rozvoj Dálniční sítě vyjde na 830 mld. Kč; rozvoj VRT na 1 000 mld. Kč a rozvoj Metra na 252 mld. Kč. V porovnání s tím ale současné odhadované ztráty veřejných
rozpočtů kvůli COVIDu jen za roky 2020 a 2021 činí řádově 750 až 1 000 mld. Kč. Jsou to samozřejmě prostředky nutné k zachování stability společnosti a celého ekonomického sektoru, nicméně je evidentní, že náš stát má v mimořádných situacích ekonomickou sílu a schopnost si v podstatě „obratem“ opatřit potřebné finanční zdroje i v těchto řádech. Chceme proto zdůraznit, že stejně jako na zachování stability je důležité nahlížet i na klíčové infrastrukturní projekty, které na rozdíl od přímé spotřeby přinášejí dlouhodobý ekonomický rozvoj, tedy prosperitu společnosti. Není na místě polemizovat, jestli vubec, či zda na to máme, ale naopak s vědomím této ekonomické síly v zájmu potřebné budoucí prosperity okamžitě začít investovat stejné řády stamiliard Kč do rozvoje naší země.

I když věřím, že pandemii dostaneme jednou pod kontrolu, o to víc již nyní potřebujeme silné ekonomické impulzy, pro které je také nutné vytvářet silnou společenskou poptávku. Na podzim nás čekají parlamentní volby, a máme tak ideální příležitost svobodnou demokratickou volbou napomoci k vyhlídkám udržitelné prosperity pro obyvatele naší země.

Radim Passer, zakladatel a CEO Passerinvest Group, a.s.