15. 1. 2020

BB Centrum – tvoříme místo pro život

Vážení čtenáři,
rád bych vám popřál požehnaný a spokojený rok 2020. Praha 4 je pro mne místem, kde jsem vyrůstal, chodil do školy a hrával fotbal. Od poloviny devadesátých let se zde nachází i drtivá většina podnikatelských aktivit naší firmy a od roku 2012 zde opět se svou rodinou i bydlím.

BB Centrum se pro nás stalo projektem na celý profesní život. Lidé z mnoha zemí různých kontinentů se přijíždějí podívat na tuto sice malou, ale přesto jedinečnou část Prahy. Obeznámení lidé vědí, že na celém světě jen zcela výjimečně vznikají podnikatelsky stavěné části města, kde by investor vkládal přes deset procent všech investičních nákladů do prostor nepřinášejících zisk. Tyto investice vznikaly především v době, kdy se veřejně ještě ani nezačalo mluvit o společenské odpovědnosti developerů. Nikdo nás k tomu nikdy nenutil. Dobrovolně a rádi jsme investovali ohromné sumy do zkrášlení tohoto původně děsivého a neprostupného území. Přesto nic z toho, co jsem zmínil, není naší zásluhou. Kdyby Pán Ježíš Kristus nezměnil v roce 1998 můj život, nebyl bych ani ochoten začít přemýšlet o tolika neziskových investicích. Veškerá sláva za vše dobré proto patří výhradně Pánu Bohu.

Já mohu jen s pokorou a s vděčností prosit na modlitbách, aby i všechny krásné a zbývající investice v tomto území přinášely užitek lidem, prospěšnost celé Praze i Praze 4 a vydávaly dobré svědectví o Boží lásce a milosti.

Radim Passer, zakladatel Passerinvest Group

Mnoho pamětníků a obyvatel Prahy 4 má tuto lokalitu spojenou s názvem Brumlovka. Zajímavé je, že zde v minulosti vlastně kromě sportovní haly (nesoucí tento název), škvárového hřiště a dalších převážně zanedbaných území nic nebylo. Historie BB Centra se začala psát na konci roku 1992, kdy zvítězila urbanistická studie na proměnu a využití tohoto území dle architektů ze studia Aulík Fišer
architekti. Z nevyužitého, nebezpečného a především neprostupného brownfieldu během více jak 20 let společnost Passerinvest Group vybudovala plnohodnotnou městskou čtvrť. Dnes zde můžete mimo jiné najít centrum služeb a sportu Brumlovka, supermarket ve Filadelfii, společenské
centrum Bethany s modlitebnou a mateřskou školkou, křesťanskou základní a střední školu Elijáš, sportovní hřiště s nafukovací halou, malý atletický stadion, nová dětská hřiště, zcela nové parky a střešní zahrady, mnohé vodní prvky, nová náměstí a veřejná prostranství, pro pěší zkulturněné podchody pod magistrálou, nová veřejná parkoviště a pro širokou veřejnost došlo k zprostupnění
celého území důmyslnou sítí nových pěších cest. Krom toho se zde pravidelně pořádají trhy a kulturní a společenské akce pro všechny občany zcela zdarma.